Anunt Adunare Generala 22.02.2018

ASOCIAŢIA CRIMINALIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Recunoscută de Guvernul Romaniei ca fiind de utilitate publică,
prin Hotărârea nr.1240/2005
str. Icoanei, nr.110, ap.11, sector 2-Bucureşti
CUI: 14523220
CONT ASOCIATIE : RO96 RNCB 0080 0056 4199 0001
B.C.R. – Sucursala  Sala Palatului – Bucureşti
Tel.- fax  021. 210.33.44

 CĂTRE,

MEMBRII ASOCIAŢIEI CRIMINALIŞTILOR DIN ROMÂNIA

În ziua de 22 februarie 2018, între orele 13.00-16.00, în Sala de Şedinţe  a I.G.P.R. de la etajul I din imobilul situat în Şos. Ştefan cel Mare, nr.13-15, va avea loc ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIEI CRIMINALIŞTILOR DIN ROMÂNIA, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul de activitate al administratorului pe anul 2017 – prezentare secretar general-administrator Vasile Lăpăduşi;
  2. Raportul trezorierului privind situaţia logistică şi financiară a Asociaţiei Criminaliştilor din România pentru anul 2017- prezentare trezorier col.(r.) Mihai Ivanici;
  3. Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2017 – prezentare preşedinte comisie cenzori Anca Bălan;
  4. Programul de activităţi pentru anul 2018 – prezentare preşedinte Constantin Duvac;
  5. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018;
  6. Componenţa secţiilor A.C.R. şi a preşedinţilor acestora – prezentare prim-vicepreşedinte Dan Voinea;
  7. Alegerea Consiliului Director;
  8. Aprobarea indemnizaţiilor pentru salariaţii Asociaţiei Criminaliştilor din     România în anul 2018;
  9. Aprobarea bilanţului la 31.12.2017.

Pentru membrii din teritoriu şedinţa se va realiza prin teleconferinţă la sediul inspectoratelor de poliţie.

Comitetul Director

Anunt Adunare Generala