Structura organizatorica

CONSILIUL DIRECTOR AL A.C.R

ÎN ANUL 2019

1. Preşedinte: Prof. univ. dr. CONSTANTIN DUVAC;

2. Prim-vicepreşedinte: Conf. univ. dr. DAN VOINEA;

3. Vicepreşedinţi:

          – Comisar şef lector univ. dr. NICOLAE GROFU;

          – Comisar şef  exp. crim. drd. ROMICĂ POTORAC;

          – General (r.) prof. univ. dr. VASILE VIOREL;

          – Prof. univ. dr. PETRE BUNECI;

- Col. (r.) exp. crim. dr. IONEL NECULA;

- Prof. univ. dr. TUDOREL BUTOI;

- Inginer ANCA BĂLAN;

- Prof. univ. dr. CRISTIAN STAN;

- Avocat prof. MARIAN ŞATALAN;

- Inginer dr. LUCIAN BIRO;

- Col. (r.) lector univ. dr. CONSTANTIN DRĂGHICI;

4. Secretar general-administrator:

- Col.(r.) prof. VASILE LĂPĂDUŞI;

5. Membrii:

-  General (r.) lector univ. dr. IOAN HURDUBAIE;

- Prof. univ. dr. ADRIAN IACOB;

- Col. (r.) prof. univ. dr. NICOLAE MĂRGĂRIT;

- Inginer exp. th. auto MIRCEA FIERBINŢEANU;

- Comisar şef exp. crim. RĂZVAN-AURELIAN AMARICĂI;

- Expert criminalist  CAMELIA GRIGORE;

- Comisar şef exp.crim. dr. MARIA-GEORGETA STOIAN;

- Subcomisar MOTIŞAN GABRIEL;

- Col. (r.) conf.univ. dr. VIOREL COROIU;

- Procuror militar lector univ. dr. FLORIN BOBIN;

- Col. (r.) exp. crim. ION PLEŞEA

Trezorier:  - Col. (r.) exp. crim. ing. MIHAI IVANICI;

Comisia de cenzori:

-         Preşedinte: Expert contabil-auditor TOŞCU RODICA;

-         Vicepreşedinte: ANCA BĂLAN;

-          Membrii:

-          Economist MURGEA ION;

-         Avocat MIHAELA- IRINA CONSTANTINESCU;

-         Avocat dr. PAVEL- CĂTĂLIN RADU.

Consilieri juridici:

-         Avocat MARIAN ŞATALAN;

-         Avocat MIHAELA-IRINA CONSTANTINESCU;

-         Avocat dr. PAVEL- CĂTĂLIN RADU.

Contabilitate: Economist ILEANA-CAMELIA GRIGORE

Departament comunicare:

-         Avocat MARIAN ŞATALAN;

-         Jurist RAMONA DOBREANU.

Preşedinte al A.C.R.,                                   Secretar general-administrator al A.C.R.

     Prof. univ. dr.                                                             Col. (r.) prof.

CONSTANTIN DUVAC                                           VASILE LĂPĂDUŞI