Structura organizatorica

 

COMPONENŢA CONSILIULUI DIRECTOR AL ASOCIAŢIEI CRIMINALIŞTILOR DIN ROMÂNIA


1.    Conf. univ. dr. CONSTANTIN DUVAC                                           - Preşedinte

2.    General-maior magistrat (r.) conf. univ. dr. DAN VOINEA              – Prim-Vicepreşedinte

3.    Chestor de Poliţie dr. GABRIEL ŢÎRU                                            - Prim-Vicepreşedinte

6.    Comisar şef de Poliţie drd. IONEL NECULA                                 - Vicepreşedinte

7.    Chestor de Poliţie dr. VASILE VIOREL                                         - Vicepreşedinte

8.    Prof. univ. dr. PETRE BUNECI                                                    - Vicepreşedinte

9.    Inginer ANCA ELENA BĂLAN                                                    - Vicepreşedinte

10.  Prof. univ. dr. TUDOREL BUTOI                                                - Vicepreşedinte

11.  Col. (r.) prof. VASILE LĂPĂDUŞI              - Secretar General - Administrator

12. Prof. univ. dr. STAN CRISTIAN                                       - Membru

13. General lt.(r.) lector univ. dr. IOAN HURDUBAIE            - Membru

14. Lector univ. dr. MARIN RUIU                                           - Membru

15. Ing. Expert judiciar MIRCEA FIERBINŢEANU                              - Membru

16. Ing. dr. BIRO LUCIAN                                                                                      – Membru

17. Lector univ. dr. IANCU ŞTEFAN                                                                     - Membru

18. Comisar şef de Poliţie GRIGORE PĂTRUŢ                                     - Membru

19. Expert criminalist drd. CAMELIA GRIGORE                                                  - Membru

20. Lector univ. dr. CONSTANTIN DRĂGHICI                                             - Membru

21. Comisar şef  de Poliţie AURELIAN NEACŞU                                           - Membru

22. Lector univ. dr. VIOREL COROIU                                                                    - Membru

23. Procuror  FLORIN BOBIN                                                                                         - Membru

24. Comisar şef  ing. MIHAI IVANICI                                                            - Membru

25. Avocat MARIAN ŞATALAN                                                                                      - Membru

 

Trezorier:   Comisar şef  MIHAI IVANICI

 

Comisia de cenzori:

Preşedinte:   Economist GRIGORE CAMELIA

- Membrii:

1. Lector univ. DRĂGHICI CONSTANTIN

2. Economist MURGEA ION

3. Comisar şef BRATU IONEL

4. Comisar MUŞETOIU GABRIEL

 

Consilieri juridici:

Avocat MIHAELA- IRINA CONSTANTINESCU

Avocat ŞATALAN MARIAN

 

Purtător de cuvânt:    

CONSTANTIN OPRIŞIU

DOBREANU RAMONA

 

Preşedinte                                                Secretar General – Administrator

Conf. univ. dr.                                            Col. (r.) prof.

CONSTANTIN DUVAC                             VASILE LĂPĂDUŞI