WEBSITE UNDER CONSTRUCTION
Str. Icoanei nr. 110, Ap 11, sector 2, Bucuresti

ACTIVITĂŢI ALE A.C.R. DESFĂŞURATE ÎN LUNA MAI 2014

ACTIVITĂŢI ALE A.C.R. DESFĂŞURATE ÎN LUNA MAI 2014

CEL DE-AL XVIII-LEA SIMPOZION DE CRIMINALISTICĂ CU TEMA: „INVESTIGAREA CRIMINALISTICĂ A INFRACŢIUNILOR  COMISE CU VIOLENŢĂ”

 În ziua de 22 mai 2014, la Centrul Cultural al M.AI., a avut loc Simpozionul Internaţional de Criminalistică „Juridica” cu tema: „Investigarea Criminalistică a Infracţiunilor Comise cu Violenţă”. Lucrările  manifestării au fost deschise de col. (r.) prof. Vasile Lăpăduşi, secretarul general al A.C.R., redactorul-şef al Revistei Române de Criminalistică. Din prezidiu au făcut parte: conf. univ. dr. Constantin Duvac, preşedintele A.C.R.; general-maior magistrat (r.) conf. univ. dr. Dan Voinea, prim-vicepreşedinte al A.C.R.; chestor de poliţie dr. Vasile Viorel, adjunct al I.G.P.R. şi vicepreşedinte al A.C.R.; prof. univ. dr. Lidia Cristea, preşedintele Consiliului de Administraţie al Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea”, membru de onoare al A.C.R.; prof. univ. dr. Tudorel Butoi, vicepreşedinte A.C.R.; comisar şef de poliţie expert criminalist Romică Potorac, director adjunct al Institutului Naţional de Criminalistică din I.G.P.R.; prof. univ. dr. Petre Buneci, vicepreşedinte A.C.R.; prof. univ. dr. Cristian Stan, I.N.M.L., membru în Comitetul Director al A.C.R.; comisar şef dr. Gheorghe Popescu, şeful I.P.J. Ilfov.

editorial1

Şi de această dată au participat la manifestare reputaţi criminalişti din Republica Moldova – prof. univ. dr. habilitat Mihail Gheorghiţă, conf. univ. dr. Gheorghe Golubenco, precum şi specialişti în domeniul psihologiei judiciare.

Dintre cele 58 de comunicări prevăzute în Programul simpozionului, s-au prezentat 24, din care au ieşit în evidenţă următoarele:

 1. Contribuţia criminalisticii la aflarea adevărului în cazul infracţiunilor cu violenţă – col. (r.) prof. Vasile Lăpăduşi şi conf. univ. dr. Dan Voinea;
 2. Unele considerente privind aplicarea prevederilor noului Cod de procedură penală – prof. univ. dr. Petre  Buneci;
 3. Consideraţii privind evoluţia infracţiunilor cu violenţă în ultimii ani – chestor de poliţie dr. Vasile Viorel;
 4. Noi mijloace de probă în cercetarea infracţiunilor comise cu violenţă – conf. univ. dr. Constantin Duvac;
 5. Tehnica  medierii aplicată în vătămarea corporală – prof. univ. dr. ing. Lidia Cristea;
 6. Tehnica poligraf – detector – prof. univ. dr. Tudorel Butoi, inspector şef Ioana Teodora  Butoi, asistent univ. drd. Ionescu Cristian;
 7. Asistenţă criminalistică a investigării pe urme proaspete a infracţiunilor comise cu violenţă în scop de cupiditate – conf. univ. dr. Gheorghe Golubenco;
 8. Cooperarea internaţională în combaterea infracţiunilor cu violenţă – general-lt. (r.) lector univ. dr. Ioan Hurdubaie;
 9. Aspecte neurobiochimice ale comportamentului violent – lt. col. Radu Hertzog, cpt. dr. Adrian Popa şi lt. col. Bogdan Pătrânichi – Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico – Militare al M.Ap.N.;
 10. Investigarea violenţei domestice în cuplurile homosexuale – comisar şef Crişan Mucenic Lăzureanu – I.P.J. Sibiu;
 11. Consideraţii privind influenţa consumului de substanţe psihotrope şi stupefiante asupra agresivităţii infractorului – Farmacist Alexandru Ilie  (Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, absolvent al Masteratului European în Criminalistică) și medic specialist Nicolae Taină  (Centrul de Cercetări Medico – Militare);
 12. Modelul criminalistic al actelor teroriste – prof. univ. dr. docent Mihail Gheorghiţă – Republica Moldova;
 13. Particularităţi ale cercetării la locul faptei în cazul infracţiunilor comise cu violenţă – prof. dr. Cristian Stan – I.N.M.L. Bucureşti;
 14. Stabilirea nivelului de inteligenţă al infractorilor – Masterand  Laurenţiu Pancratov.

editorial6 editorial5

Din comunicările prezentate şi din intervenţiile participanţilor s-au desprins o serie de aspecte. Pe unele dintre acestea le vom reda în continuare:

 • Această manifestare este o continuare a celei care a avut loc în luna noiembrie 2008. Problema abordată se înscrie în viziunea Consiliului Uniunii Europene şi pentru că începutul mileniului al III-lea este marcat de creşterea alarmantă a actelor de violenţă, care ameninţă continuu relaţiile dintre oameni şi naţiuni. La nivelul A.C.R. s-a întocmit un program cu activităţile ce se vor organiza şi desfăşura în continuare în vederea prevenirii şi combaterii criminalităţii;
 • Infracţiunile contra vieţii care au avut loc în România s-au caracterizat printr-o mare periculozitate, vizând existenţa individului şi prejudiciind grav relaţiile sociale. Din statistici rezultă implicarea tineretului în tot mai multe infracţiuni cu violenţă. În comiterea faptelor cu violenţă a crescut numărul de recidivişti, acest lucru demonstrând ineficienţa activităţilor  de prevenire, inclusiv a unora de educaţie. Într-o serie de cazuri actele de violenţă au fost asociate cu consumul de băuturi alcoolice şi de droguri;
 • A crescut contribuţia ştiinţei criminalistice la îndeplinirea sarcinilor majore în combaterea criminalităţii. S-au perfecţionat în mod continuu metodologiile de investigare, folosindu-se mijloace şi metode ştiinţifice necesare descoperirii, fixării, interpretării şi examinării urmelor şi mijloacelor materiale de probă pentru identificarea persoanelor care le-au creat. În continuare, criminaliştii vor utiliza cele mai noi mijloace tehnice pentru a se stabili raportul de cauzalitate între actul de violenţă şi persoana care l-a comis;
 • Investigarea criminalistică a infracţiunilor comise cu violenţă prezintă o serie de particularităţi, începând chiar cu cercetarea lor la faţa locului. În spiritul cerinţelor Consiliului Uniunii Europene, Asociaţia Criminaliştilor din România acţionează pentru îmbunătăţirea procedurilor metodologice de investigare criminalistică şi introducerea unor noi genuri de identificări criminalistice;
 • O concluzie importantă care s-a desprins pe durata simpozionului a constat în propunerile făcute cu privire la sarcinile multiple ale organelor de poliţie în lupta pe care o desfăşoară cu rafinamentul tot mai perfecţionat al infractorilor care comit acte de violenţă.

editorial4 editorial3

În ultima parte a lucrărilor simpozionului au fost lansate următoarele noi apariţii editoriale:

 1. Investigarea Criminalistică a infracţiunilor de terorism – autori: gen.- maior magistrat (r.) conf. univ. dr. DAN VOINEA; gen.-lt. (r.) lector univ. dr. IOAN HURDUBAIE; col. (r.) prof. VASILE LĂPĂDUŞI. Redactori: jurist RAMONA DOBREANU şi conf. univ. dr. NICOLETA-ELENA BUZATU. Editor: Asociaţia Criminaliştilor din România;

carti (3)

1. Apariţia şi evoluţia criminalisticii româneşti (Vol. I) – autori: col. (r.) prof. VASILE LĂPĂDUŞI şi general-maior magistrat (r.) conf. univ. dr. DAN VOINEA. Coordonatori ştiinţifici: general-maior (r.) prof. univ. dr. LAZĂR CÂRJAN -preşedinte de onoare al A.C.R., conf. univ. dr. CONSTANTIN DUVAC – preşedinte A.C.R., comisar şef drd. IONEL NECULA, vicepreşedinte A.C.R., procuror lector univ. dr. FLORIN BOBIN, lector univ. dr. CONSTANTIN DRĂGHICI. Redactori: conf. univ. dr. NICOLETA BUZATU,  jurist RAMONA DOBREANU. Editor: Asociaţia Criminaliştilor din România;

 carti (6)

 

2. Contribuţia expertizei fizico – chimice a probelor materiale la probaţiunea judiciară – autor: comisar şef de poliţie dr. ing. chimist, MARIA – GEORGETA STOIAN. Coordonatori ştiinţifici: col. (r.) prof. VASILE LĂPĂDUŞI şi chestor de poliţie dr. GABRIEL ŢÎRU. Editor: Asociaţia Criminaliştilor din România;

carti (1)

3. Analiza comportamentală în procesul penal – autori: col. (r.) prof. univ. dr. TUDOREL BUTOI; comisar şef de poliţie dr. GRIGORE STOLOJESCU; subcomisar de poliţie lector univ. dr. CRISTIAN – EDUARD ŞTEFAN. Editura: Pro Universitaria;

carti (5)

4. Tehnică Criminalistică. Îndrumar teoretic şi practic – autori: VIOREL VASILE (coordonator); GEORGICĂ PANFIL, PETRUŢ ENACHE, DĂNUŢ NECHITA. Editura: Est Falia Bucureşti;

 carti (2)

5. Cum să ne ferim de infractori – autori: col. (r.) TRAIAN TANDIN (coordonator), GHEORGHE POPESCU, lector univ. dr. CRISTIAN – EDUARD ŞTEFAN, consilier juridic dr. JULIA MATEUCĂ. Editura: SITECH Craiova.

carti (4)

 

Pentru rezultatele obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului şi criminalisticii au fost acordate „Diplome de Excelenţă” următorilor: prof. univ. dr. GEORGE ANTONIU, prof. univ. dr. OVIDIU PREDESCU, prof. univ. dr. LAZĂR CÂRJAN, conf. univ. dr. CONSTANTIN DUVAC, prof. univ. dr. ing. LIDIA CRISTEA, chestor de poliţie dr. VASILE VIOREL, prof. univ. dr. EMILIAN STANCU, prof. univ. dr. TUDOREL BUTOI, conf. univ. dr. GHEORGHE GOLUBENCO – Republica Moldova, general-lt. (r.) lector univ. dr. IOAN HURDUBAIE, lector univ. dr. CONSTANTIN DRĂGHICI, ing.  ANCA BĂLAN, prof. univ. dr. docent MIHAIL GHEORGHIŢĂ – Republica Moldova, comisar şef de poliţie ing. dr. MARIA GEORGETA STOIAN, prof. univ. dr. CRISTIAN STAN, comisar şef de poliţie drd. IONEL NECULA, col. (r.) prof. VASILE LĂPĂDUŞI, comisar şef  GRIGORE PĂTRUŢ.

 

A noua promoţie de absolvenţi ai Masteratului în Criminalistică

editorial2

 

În ziua de 23 mai 2014, seria nouă care a absolvit cursurile Masteratului în Criminalistică a susţinut lucrările de disertaţie în faţa Comisiei aprobate prin decizia Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea”:

 1. Conf. univ. dr. DAN VOINEA – Preşedinte;
 2. Prof. univ. dr. CRISTIAN STAN – Membru;
 3. Col. (r.) prof. VASILE LĂPĂDUŞI – Membru;
 4. Lector univ. dr. IOAN Hurdubaie – Membru;
 5. Lector univ. dr. CONSTANTIN DRĂGHICI – Membru;
 6. Comisar şef de poliţie ION PLEŞEA – Membru;
 7. Comisar şef de poliţie drd. IONEL NECULA – Membru;
 8. IRINA DIACONESCU – Secretar.

 

La susţinerea lucrărilor de disertaţie au participat cadre didactice şi specialişti criminalişti, care i-au îndrumat şi sprijinit pe masteranzi în activităţile de cercetare ştiinţifică şi la întocmirea lucrărilor. Comisia a apreciat contribuţia masteranzilor la realizarea lucrărilor şi le-a acordat calificativul maxim, respectiv nota 10 (zece).

Mediile din cei doi ani de studii şi notele la disertaţie obţinute de masteranzi sunt prezentate  în tabelul alăturat:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Media generală a anilor de studii

Media obţinută la examenul de disertaţie

Media generală

1.

ALEXANDRESCU I.V. LUCIAN-IONUŢ

9,38

10,00

9,69

2.

BRAIA M. RADU

8,72

10,00

9,36

3.

CĂLIN M. LOREDANA-MIRELA

8,92

10,00

9,46

4.

CAŞLATOI (ROTARU) A. PAULA

8,71

10,00

9,36

5.

DRAGNE M. MIHAELA-CRISTINA

9,61

10,00

9,80

6.

DRĂGUŢ I.R. IOANA-ALEXANDRA

8,78

10,00

9,39

7.

DRUŢĂ G. LAURA-TATIANA

8,75

10,00

9,38

8.

JINARU I. MARIA-ALEXANDRA

8,85

10,00

9,43

9.

LITRĂ C. MIRELA

8,93

10,00

9,47

10.

MARGINĂ N. IOANA

9,71

10,00

9,86

11.

NICULAE M. NICOLETA

8,88

10,00

9,44

12.

NIŢĂ M. DANIELA-LOREDANA

8,95

10,00

9,48

13.

PANCRATOV C. LAURENŢIU

8,93

10,00

9,47

14.

PĂTRU D. ION

9,67

10,00

9,84

15.

POSTOLACHE G. ȘTEFAN MIHĂIŢĂ

9,06

10,00

9,53

16.

RÂŞNIŢĂ (GORUN-LECU) A. ELENA

9,58

10,00

9,79

17.

ROŞU T.MARIUS

9,61

10,00

9,80

18.

SIMĂN (DAVID) T. IULIA

9,27

10,00

9,64

19.

TIMIŞ L. ANCUŢA

8,61

10,00

9,30

 

În încheiere, col. (r.) prof. VASILE LĂPĂDUŞI, coordonatorul Masteratului, a făcut un bilanţ asupra întregii activităţi de învăţământ şi a scos în evidenţă eforturile depuse de fiecare masterand. Din partea absolvenţilor, domnişoara MARGINĂ IOANA, şefă de promoţie, a adus mulţumiri cadrelor didactice şi specialiştilor criminalişti care s-au ocupat de întreaga lor pregătire.

Le dorim succes tuturor masteranzilor în activităţile pe care  urmează să le desfăşoare.

  col. (r.) prof. VASILE LĂPĂDUŞI

secretar general al A.C.R.

redactor-şef al Revistei Române de Criminalistică