WEBSITE UNDER CONSTRUCTION
Str. Icoanei nr. 110, Ap 11, sector 2, Bucuresti

COMUNICAT ÎN LEGĂTURĂ CU ÎNCHIDEREA LUCRĂRILOR CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE DE CRIMINALISTICĂ

ASOCIAŢIA CRIMINALIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea  nr. 1204 / 2005

B-dul Dacia nr. 55, Ap. 1, Sector 1, București

CUI: 14523220

Tel / Fax 021-210 33 44 – 0740 060 696

COMUNICAT ÎN LEGĂTURĂ CU ÎNCHIDEREA LUCRĂRILOR CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE DE CRIMINALISTICĂ

În zilele de 14-15 Octombrie 2014, a avut loc la Bucureşti cea de a IV-a CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ DE CRIMINALISTICĂ cu tema:

ROLUL FACTORULUI UMAN ÎN ACCIDENTELE RUTIERE. ADMINISTRAREA PROBAŢIUNII CRIMINALISTICE ŞI MEDICO-LEGALE ÎN CAZUL ACESTOR ACCIDENTE

 din concluziile D-lui prof. Vasile Lăpăduşi s-au desprins următoarele:

  • Temele prezentate au fost de actualitate şi de mare interes, fiind susţinute la un înalt nivel ştiinţific. 
  • O concluzie principală care s-a desprins, se referă la faptul că evoluţia indicelui de victimizare a populaţiei, ne obligă pe toţi să găsim unele forme şi metode cât mai eficiente în vederea stopării acestui flagel care a luat proporţii în toate ţările lumii. 
  • Problematica privind prevenirea şi combaterea accidentelor rutiere trebuie să fie o preocupare a întregii populaţii şi a instituţiilor statului, inclusiv a celor din învăţământul de stat şi privat. În România, ca şi în alte ţări eforturile depuse pentru ameliorarea securităţii rutiere a participanţilor la trafic impune adoptarea unor soluţii tehnice de organizare şi sistematizare a traficului rutier, menite să minimalizeze riscul de victimizare a populaţiei prin accidente de circulaţie, concomitent cu înăsprirea sancţiunilor pentru nerespectarea normelor rutiere. Apreciind impactul negativ al consecinţelor accidentelor de circulaţie asupra economiilor naţionale şi globale, trebuie sporită importanţa siguranţei rutiere şi atribuirea caracterului de “politică de stat”. 
  • Trebuie menţionat că în viitor trebuie îmbunătăţită intervenţia celor îndrituiți în cazul intervenţiei în privinţa accidentelor rutiere. 
  • De asemenea, rolul criminaliştilor în investigarea locului faptei în cazul accidentelor de circulatie, precum şi a medicului legist este foarte importantă. Complexitatea ca şi diferenţierea de la caz la caz a cercetării la faţa locului în funcţie de particularităţiile fiecărui caz în parte, impune combinarea flexibilă a metodelor, astfel încât să se obţină cele mai bune rezultate. Greutăţile cele mai mari la momentul actual sunt întîmpinate pe timp de noapte, atunci când locul faptei trebuie iluminat. În multe ţări ale lumii se foloseşte sistemul Prisma. 
  • În România, în ultimii ani s-au făcut eforturi deosebite pentru stoparea creşterii numărului de accidente, astfel că ar fi necesar să fie luate următoarele măsuri:

*        Modificarea metodologiei de testare psihologică a persoanelor care doresc să urmeze o şcoală de şoferi;

*        Realizarea eficientă a evaluarii medicale obligatorii, ţinându-se seama de vârsta şi reflexele solicitantului;

*        În cadrul pregătirii pentru a deveni conducator auto trebuie să fie incluse mai multe ore cu tema prevenirii accidentelor, precum şi a orelor de conducere auto;

*        Crearea unui sistem special de semnalizare a cazurilor şoferilor indisciplinaţi în trafic;

*        Mass-media poate şi trebuie să-şi asume rolul de partener de nadejde în sensibilizarea factorilor politici, sociali, economici, dar şi a publicul larg, în schimbarea opticii asupra importanţei programelor profilactice în general şi a profilaxiei accidentelor rutiere.

  • În scurt timp urmează să se publice în Revista Română de Criminalistică şi să fie tipărite într-un volum toate comunicările susţinute la conferinţă, pentru a beneficia toţi cei interesaţi în domeniu.

Pentru anul 2015, Asociaţia Criminaliştilor din România, va întocmi un program cu manifestările ştiinţifice care le va organiza şi care vor fi adoptate de către Adunarea Generală, aceastea vor avea loc în luna Februarie 2015.

În încheiere Dl. Prof. Vasile Lăpăduşi, a adus mulţumiri respectoase, tuturor participanţilor, sponsorilor, conduceri I.G.P.R, Institutului Naţional de Criminalistică, Direcţia Poliţiei Rutiere, Institutului pentru Situaţii de Urgenţă, Institutului Naţional de Medicină Legală “Prof. Dr. Mina Minovici” şi conduceri Asociaţiei Criminaliştilor din România.

 

 

Secretar General – Administrator

Asociaţia Criminaliştilor din România

Col. (r.) prof.

Vasile LĂPĂDUŞI

 

Comunicat in legatura cu inchiderea lucrarilor Conferintei internationale de criminalistica