WEBSITE UNDER CONSTRUCTION
Str. Icoanei nr. 110, Ap 11, sector 2, Bucuresti

Analiza pentru anul 2013


Analiza Activităţii Asociaţiei Criminaliştilor din România

Pentru Anul 2013

 • Col. (r.) prof. Vasile Lăpăduşi, secretar general al A.C.R.
 • Conf. univ. dr. Dan Voinea, prim-vicepreşedinte al A.C.R.

Adunarea generală a A.C.R. s-a desfăşurat în două adunări generale: una ordinară (în ziua de 27 februarie 2014) şi alta extraordinară (în ziua de 20 martie 2014).

Prima adunare generală a avut loc prin sistemul de videoconferinţă în sala de festivităţi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, avându-se în vedere realizarea unei legături cu serviciile de criminalistică teritoriale. S-a urmărit ca toţi membrii A.C.R. să audieze documentele prezentate şi să participe la completarea Comitetului Director cu noi membri.

După aprobarea punctelor 1- 4 prevăzute pe ordinea de zi, s-a trecut la punctul 5 – Completarea Consiliului Director al A.C.R. În legătură cu alegerea preşedintelui A.C.R. au apărut unele discuţii din partea unor criminalişti din Serviciile de Criminalistică: Bistriţa-Năsăud, Bucureşti, Gorj, Cluj, care au susţinut să fie ales preşedinte domnul col. (r.) Nicolae Buzatu, expert criminalist privat. Din analiza efectuată s-a stabilit că acesta nu a mai activat în cadrul A.C.R. şi nici  nu a mai plătit cotizaţia de membru mai mulţi ani.

La propunerile făcute de unii membrii ai A.C.R., participanţii la această adunare au stabilit întreruperea lucrărilor adunării şi organizarea unei adunări generale extraordinare la care să participe membrii A.C.R. care au plătit cotizaţia pentru anul 2014 până la 17 martie 2014. Aceste probleme au fost analizate într-o şedinţă a Consiliului Director, care a stabilit adunarea generală extraordinară pe data de 20 martie 2014, ora 12.00,  la una dintre sălile de şedinţă de la Centrul Cultural al M.A.I.

Printre măsurile propuse pentru adunarea generală a fost şi aceea de a respecta prevederea statutului A.C.R. în legătură cu faptul că membrii care nu şi-au plătit cotizaţia şi nu au mai contribuit la rezolvarea activităţilor stabilite de A.C.R. urmează  să fie excluşi.

La adunarea generală din 27 februarie a.c. s-au prezentat şi aprobat următoarele puncte ale ordinii de zi:

 1. Raportul de activitate al administratorului pe anul 2013;
 2. Raportul trezorierului privind situaţia logistică şi financiară a A.C.R. pentru anul 2013;
 3. Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2013;
 4. Programul de activităţi pentru anul 2014.

Din materialele menţionate şi din discuţiile purtate s-au desprins următoarele:

● Primirea de noi membri în cadrul A.C.R.

În anul 2013 au fost primiţi 135 membri din rândul unor poliţişti, procurori, jurişti, medici legişti, avocaţi, masteranzi, studenţi, elevi ai şcolilor de agenţi de poliţie şi specialişti din alte domenii de activitate care au legătură cu criminalistica. La sfârşitul anului trecut se aflau în evidenţa A.C.R.  1785 membri, din care 195 şi-au achitat cotizaţia de 50 lei în anul 2013. Din statistica existentă la A.C.R. rezultă că, din totalul celor care şi-au achitat cotizaţia pe anii 2013 şi 2014, 11 sunt din rândul membrilor fondatori, iar 184 din rândul celor existenţi sau primiţi în asociaţie în anul de referinţă.

 • În cursul anului  2013, A.C.R. s-a confruntat cu greutăţi financiare care s-au răsfrânt într-o anumită măsură şi asupra îndeplinirii Programului de activităţi propus pentru perioada respectivă.
 • Activităţile care s-au desfăşurat în anul 2013 au fost următoarele:

 

A. A.C.R., în parteneriat cu Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea”, Institutul Naţional de Criminalistică din cadrul I.G.P.R. şi Agenţia Internaţională pentru Prevenirea Criminalităţii şi Politici de Securitate, a organizat cu prilejul absolvirii seriei a opta de masteranzi Simpozionul Internaţional „Juridica”, având ca temă „Contribuţia metodelor şi tehnicilor criminalistice la identificarea persoanelor”.

La această manifestare au participat: cadre didactice universitare, specialişti în criminalistică, magistraţi, avocaţi, experţi judiciari, masteranzi, studenţi.

Din străinătate au participat la manifestare următorii:

 • Prof. univ. dr. Marco Strano – preşedintele Asociaţiei Internaţionale pentru Analiza Criminalităţii din Italia”;
 • Silviu Rebegea – membru al Asociaţiei Internaţionale pentru Analiza Criminalităţii din Italia;
 • Conf. univ. dr. Gheorghe Golubenco – Universitatea Liberă Internaţională din R.Moldova;
 • Prof. univ. dr. habilitat Mihail Gheorghiţă – Universitatea Liberă din R. Moldova.
 • Din cele 26 de comunicări prevăzute în programul simpozionului s-au prezentat 14, dintre care au ieşit în evidenţă următoarele:
 • Stadiul actual şi perspectiva criminalisticii (autori: col. (r.) prof. Vasile Lăpăduşi, general maior magistrat (r.) conf. univ. dr. Dan Voinea);
 • Profilul infractorului  (autor: prof. univ. dr. Marco Strano – Italia);
 • Aplicarea legii penale mai favorabile în raport cu noua legislaţie penală (autor: conf. univ. dr. Constantin Duvac);
 • Consideraţii privind contribuţia metodelor grafoscopice la identificarea persoanelor (autor: conf. univ. dr. Gheorghe Golubenco – R.Moldova);
 • Atentatul politic şi boala psihică… (autor: conf. univ. dr. Octavian Buda – medic legist);
 • Rolul şi importanţa criminalisticii în cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări din M.A.I. (autor: specialist criminalist Radu Lilian);
 • Metode şi tehnici computerizate folosite în reconstituirea şi reconstrucţia locului faptei (masterand Silviu Predescu);
 • Aspecte interdisciplinare medico-legale şi criminalistice privind cercetarea locului faptei în infracţiunile medicale (prof. univ. dr. Cristian Stan – decanul Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii „Titu Maiorescu”).

 

Din comunicările prezentate şi din intervenţiile participanţilor a ieşit în evidenţă evoluţia ştiinţei criminalistice în România, prin creşterea contribuţiei sale la îndeplinirea sarcinilor majore ale luptei împotriva infracţionalității.

Asociaţia Criminaliştilor din România şi structurile de criminalistică au intensificat activitatea de cercetare ştiinţifică aplicativă, fapt ce a permis elaborarea unor noi metode şi mijloace de examinare criminalistică, care au lărgit axa posibilităţilor de identificare a infractorilor şi de dovedire a vinovăţiei lor. S-au elaborat numeroase studii privind folosirea microscopiei electronice, spectrografiei în absorbţie atomică, holografiei, extinderea unor metode fizico-chimice de analiză a microurmelor.

La reuşita organizării acestui simpozion şi-au adus contribuţia următorii:

 • General-maior (r.) prof. univ. dr. Lazăr Cârjan;
 • General-maior magistrat (r.) conf. univ. dr. Dan Voinea, prim-vicepreşedinte al A.C.R.;
 • General-maior (r.) lector univ. dr. Iancu Ştefan,  directorul Programului de Masterat în Criminalistică;
 • Conf. univ. dr. Constantin Duvac, preşedinte interimar al A.C.R.;
 • Chestor de poliţie dr. Vasile Viorel, vicepreşedinte A.C.R.;
 • Lector univ. dr. Constantin Drăghici;
 • General de divizie (r.) lector univ. dr. Ioan Hurdubaie;
 • Comisar şef Grigore Pătruţ;
 • Diplomat economist Petar Zdravkov Nenov, preşedintele Agenţiei Internaţionale pentru Prevenirea Criminalităţii şi Politici de Securitate.

O altă manifestare a fost organizată în zilele de 23 şi 24 octombrie 2013, respectiv cea de-a treia Conferinţă Internaţională de Criminalistică, de către Asociaţia Criminaliştilor din România şi Institutul Naţional de Criminalistică din cadrul I.G.P.R., în parteneriat cu Agenţia Internaţională pentru Prevenirea Criminalităţii şi Politici de Securitate. Conferinţa a avut ca temă „Valorificarea urmelor şi mijloacelor materiale de probă prin expertize criminalistice”. Au participat peste 500 de persoane din ţară şi străinătate (R.Moldova, Bulgaria, Italia, Spania, S.U.A., Franţa, Marea Britanie). Manifestarea a avut ca punct de plecare 70 de comunicări ştiinţifice, dintre care au fost prezentate 38 de către specialişti, poliţişti, procurori, medici legişti, experţi judiciari, masteranzi şi studenţi.

Conferinţa a fost onorată de către următorii:

 1. Chestor de poliţie Florentin Robescu, adjunct al inspectorului general al I.G.P.R.;
 2. Chestor de poliţie prof. univ. dr. Mihai Bădescu, rectorul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”;
 3. Prof. univ. dr. George Antoniu, director ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române;
 4. Prof. univ. dr. Lidia Cristea, preşedintele Consiliului de Administraţie al Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea”;
 5. General-maior magistrat (r.) conf. univ. dr. Dan Voinea, prim-vicepreşedinte A.C.R.;
 6. Chestor de poliţie dr. Vasile Viorel, vicepreşedinte A.C.R.;
 7. Prof. univ. dr.  Lazăr Cârjan, preşedinte de onoare al A.C.R.;
 8. Prof. univ. dr. Tudorel Butoi, vicepreşedinte al A.C.R.;
 9. Chestor de poliţie drd. Gabriel Ţîru – director al Institutului de Criminalistică din I.G.P.R.;
 10. Prof. univ. dr. Cristian Stan, decanul Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii „Titu Maiorescu”;
 11. Ing. Anca Bălan – Director general „Chronos”, vicepreşedinte A.C.R.;
 12. Conf. univ. dr. Gheorghe Golubenco – Universitatea Liberă Internaţională din R. Moldova;
 13. Petar Zdravkov Nenov – Bulgaria;
 14. Marco Strano  – preşedintele Institutului Internaţional „Crime Analysis Association” – Italia;
 15. Giuseppe di Noto – expert criminalist – Italia;
 16. Sandrine Trochu – Franţa – expert în cadrul Institutului Morpho;
 17. Ryan Diehl – Marea Britanie – expert Hasta Security.

 

La deschiderea lucrărilor conferinţei s-au prezentat trei alocuţiuni de către col. (r.) prof. Vasile Lăpăduşi, chestor de poliţie Florentin Robescu şi chestor de poliţie prof. univ. dr. Mihai Bădescu. Moderatorii conferinţei au fost: conf. univ. dr. Constantin Duvac, conf. univ. dr. Dan Voinea şi col. (r.) prof. Vasile Lăpăduşi.

Problematica abordată la conferinţă s-a înscris în cerinţele Consiliului Uniunii Europene privind viziunea asupra criminalisticii europene şi rolul important pe care criminalistica îl joacă în atingerea obiectivului de a furniza informaţii bazate pe date ştiinţifice imparţiale şi obiective. S-a apreciat că expertiza criminalistică este o activitate de cercetare ştiinţifică desfăşurată, la cererea organelor judiciare, de persoane având cunoştinţe de strictă specialitate asupra persoanelor, fenomenelor, obiectelor sau urmelor, în vederea clarificării unor fapte ori unor împrejurări  sau pentru identificarea obiectelor creatoare de urme.

Au fost apreciate în mod deosebit următoarele comunicări:

 • Unele observaţii asupra noului Cod de procedură penală – Prof. univ. dr. George Antoniu;
 • Noi reglementări procesual penale privind expertiza criminalistică – Conf. univ. dr. Constantin Duvac;
 • Formarea continuă a specialiştilor în criminalistică şi expertul criminalist privat – Prof. univ. dr. ing. Lidia Cristea;
 • Expertizele complexe criminalistice şi medico-legale – contribuţia acestora la stabilirea adevărului  în cauze complexe – Prof. univ. dr. Cristian Stan;
 • Expertiza judiciară în legislaţia din R. Moldova – Conf. univ. dr. Gheorghe Golubenco;
 • Identificarea biometrică şi soluţii de expertize criminalistice – Sandrine Trochu – Franţa;
 • Valorificarea dovezilor în domeniul criminalităţii informatice – Ryan Diehl – Marea Britanie;
 • Operaţiunea London Bridge – Laurenţiu Pancratov;
 • Criminal Profiling – Prof. univ. dr. Marco Strano – Italia;
 • Elemente de „psihologie exploratorie” în clarificarea dispariţiilor de persoane dovedite ulterior a fi fost omoruri  – Prof. univ. dr. Tudorel Butoi şi Asist. univ. drd. Cristian Ionescu;
 • Valorificarea urmelor papilare prin expertiză dactiloscopică – Comisar şef de poliţie drd. Ionel Necula;
 • Rezultatele concludente într-o expertiză balistică, urmare a analizării şi a probelor materiale atipice acestui gen de expertize – Expert criminalist autorizat Vasile Turcitu;
 • Raportul de interpretare a urmelor – mijloc de probă în procesul penal – Comisar şef Ion Pleşea;
 • Aflarea adevărului în procesul penal prin mijloace de probă în cazul investigării omorului când cadavrul nu a fost descoperit – Lector univ. dr. Nicolae Grofu;
 • Rolul probaţiunii ştiinţifice în combaterea flagelului drogurilor – Comisar şef inginer chimist dr. Emilian Costache, Comisar şef inginer dr. Maria Georgeta Stoian;
 • Deblocarea sistemelor de închidere – probată prin expertiză fizico-chimică – Comisar şef ing. chimist Iuliana Stănel, Comisar şef chimist expert Gabriela Ianculescu;
 • Identificarea falsului în documente – Comisar şef drd. Crişan Mucenic Lăzureanu – Expert criminalist;
 • Concluzii desprinse din  studiul privind stabilirea în timp a urmelor papilare – Expert criminalist autorizat Florin Rontescu;
 • Argumente pentru interzicerea comercializării / deţinerii armelor de foc neletale – Procuror Emiliea-Elena Gavadia, Expert criminalist autorizat Alexandru Dena;
 • Rolul probelor şi mijloacelor materiale de probă prin metode fizico-chimice în stabilirea adevărului – Comisar şef ing. dr. Maria-Georgeta Stoian;
 • Arme de foc funcţionale cu ajutorul imprimantelor 3D – Specialist criminalist George Dobrin, Expert criminalist autorizat Alexandru Dena.

 

Specialiştii şi experţii de renume din străinătate, aşa cum au fost  Marco Strano (Italia), Sandrine Trochu (Franţa), Ryan Diehl (Marea Britanie) şi alţii, au sensibilizat participanţii la conferinţă cu o serie de noutăţi în domeniul identificării infractorilor şi mijloacelor de probă  a faptelor comise de aceştia. Toţi specialiştii străini au scos în evidenţă importanţa laboratoarelor private în activitatea de criminalistică. De exemplu, în Italia interceptările audio sunt făcute  şi de firme private, iar analizele A.D.N. se fac mult mai repede în laboratoarele private.

 

În cadrul conferinţei, firmele „CHRONOS”, „VENUS” şi „OVERLORDS” au prezentat o serie de mijloace tehnice criminalistice, folosite în prezent în ţara noastră şi în multe ţări ale lumii. Conform programului de desfăşurare a conferinţei, s-au făcut şi unele demonstraţii cu aparatura expusă.

Aspecte mai pe larg în legătură cu organizarea celei de-a treia Conferinţe Internaţionale de Criminalistică au fost prezentate în Revista Română de Criminalistică nr. 6/2013, inclusiv sponsorii.

Pentru contribuţia adusă la organizarea lucrărilor celei de-a treia Conferinţe Internaţionale de Criminalistică îi scoatem în evidenţă pe următorii:  general-maior magistrat (r.) conf. univ. dr. Dan Voinea, conf. univ. dr. Constantin Duvac, inginer Anca Bălan, tehnician criminalist Nicolae Meseşan, jurist Mihail Lucian Robe, specialist criminalist Silviu Predescu, comisar şef Mircea Lupu, economist Costică Tănase, prof. univ. dr. Petre Buneci, Sorin Coclitu, procuror Florin Bobin, general magistrat (r.) lector univ. drd.  Pantelimon Boştină, diplomat economist Petar Zdravkov Nenov, conf. univ. dr. Gheorghe Alecu, comisar de poliţie Grigore Pătruţ şi şefii serviciilor de criminalistică din inspectoratele de poliţie: Botoşani, Sibiu, Ilfov, Sălaj, Dâmboviţa, Cluj, Bihor. O parte din comunicările prezentate au fost publicate în Revista Română de Criminalistică şi înregistrate pe un CD, primit de participanţii la manifestare.

Deși la adunarea generală din februarie 2013 ne-am angajat că vom tipări într-un volum comunicările prezentate în cadrul conferinței, ca urmare a lipsei de fonduri, nu am reușit să îndeplinim acest angajament.

B.   Asociaţia Criminaliştilor din România a continuat şi în anul 2013 activitatea de cercetare tehnico-ştiinţifică în domeniul criminalisticii. Conform măsurilor stabilite  la nivelul A.C.R., în perioada de referinţă s-a continuat activitatea de cercetare în domeniile: identificării criminalistice, semnalmentelor, chimiei judiciare, balisticii judiciare, urmelor infracţiunii, cercetării locului faptei, antropologiei judiciare, infracţiunilor de corupţie, investigării accidentelor de circulaţie, informaticii ş.a.

În cercetările care s-au efectuat s-a avut în vedere nivelul tehnicii mondiale, realizările în domeniul criminalisticii  ale specialiştilor din alte state cu vechi tradiţii, schimbul de informaţii în acest domeniu.

O contribuţie importantă la realizarea cercetării ştiinţifice şi-au adus-o: comisar şef ing. dr. Georgeta Stoian, conf. univ. dr. Dan Voinea, prof. ing. Mircea Fierbinţeanu,  comisar şef de poliţie drd. Ionel Necula, comisar şef de poliţie Ion Pleşea, prof. univ. dr. Tudorel Butoi, tehnician criminalist Silviu Predescu, tehnician criminalist Nicolae Meseşan, biolog dr. Iancu (Paul) Lavinia, precum şi masteranzii care au urmat cursurile Masteratului în Criminalistică.

Unele dintre concluziile desprinse  din studiile şi cercetările efectuate au fost publicate în Revista Română de Criminalistică, în lucrările elaborate şi editate de A.C.R. sau în lucrările de disertaţie ale masteranzilor. Reamintim următoarele lucrări care au fost editate de A.C.R.:

1. Categorii de urme care fac obiectul de studiu al tehnicii criminalistice

Autori:

 • Conf. univ. dr. Dan Voinea
 • Lector univ. dr. Constantin Drăghici
 • Expert criminalist drd. Ionel Necula

Coordonatori ştiinţifici:

 • Col. (r.) prof. Vasile Lăpăduşi
 • Chestor de poliţie drd. Gabriel Ţîru

2. Criminalistica accidentului rutier

 Autor:

 • Inginer Mircea Fierbinţeanu

3. Semnalmentele persoanei… de la portretul vorbit la identificarea criminalistică

Autori:

 • Expert criminalist drd. Ionel Necula
 • Lector univ. dr. Constantin Drăghici
 • Comisar şef de poliţie Lucian Penescu

Coordonatori ştiinţifici:

 • General-maior (r.) conf. univ. dr. Dan Voinea
 • Col. (r.) prof. Vasile Lăpăduşi
 • Chestor de poliţie drd. Gabriel Ţîru

4. Investigarea criminalistică a infracţiunilor de corupţie

Autori:

 • Conf. univ. dr. Constantin Duvac
 • Col. (r.) expert criminalist Ginel Postolache
 • Col. (r.) prof. Vasile Lăpăduşi

Coordonatori ştiinţifici:

 • General-maior (r.) conf. univ. dr. Dan Voinea
 • Chestor de poliţie drd. Gabriel Ţîru

 

O lucrare de mare valoare ştiinţifică, editată în ultimii doi ani, este „Dicţionarul Român de Criminalistică”, în limba română şi limba engleză, lucrare realizată de specialiştii Institutului Naţional de Criminalistică din I.G.P.R. şi Asociaţia Criminaliştilor din România. Tipărirea lucrării s-a făcut cu sprijinul Agenţiei Internaţionale pentru Prevenirea Criminalităţii şi Politici de Securitate, preşedinte Petar Zdravkov Nenov. Acest dicţionar a fost apreciat şi pe plan internaţional de către institutele de criminalistică şi de specialişti criminalişti.

La începutul anului 2013 a mai apărut lucrarea „Reconstrucţia facială 3D. Modelajul sculptural în criminalistică”, autor subcomisar Ion-Aurelian Bădulescu.

În procesul de editare se mai află încă trei lucrări:

 • „Chimia judiciară” – autor Comisar şef dr. ing. Georgeta Stoian;
 • „Apariţia şi evoluţia criminalisticii româneşti”;
 • „Investigarea criminalistică a actelor teroriste”.

C.  În anul 2013 s-au editat 6 numere ale Revistei Române de Criminalistică, fiecare număr având tirajul de 1500 exemplare. De la apariţie şi până în prezent au fost editate 90 de numere. Revista este editată şi în limba engleză („Romanian Journal of Forensic Science”) şi indexată în bazele de date internaţionale, recunoscute de Panelul 4 – Ştiinţe Sociale (ştiinţe juridice) din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare. Revista se află în categoria B+, introdusă de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (C.N.C.S.I.S.) – cod 687.

Pe lângă problematica de criminalistică, în revistă au fost prezentate şi articole cu tematică de drept, medicină legală şi din alte domenii cu care criminalistica are legături. Cele mai multe articole au avut ca autori specialişti din structurile de criminalistică, cadre didactice universitare, medici legişti, masteranzi şi studenţi.

Încă de la apariţie, între 500 și 700 exemplare din fiecare număr au fost difuzate gratuit unor biblioteci şi instituţii ale statului de drept, precum şi unor studenţi şi masteranzi.

Începând cu anul 2013, luna decembrie, preţul de cost al tipăririi revistei a crescut cu 1176 lei (respectiv 0,784 lei/revistă).

O contribuţie importantă la realizarea revistei şi-au adus-o majoritatea membrilor Consiliului Ştiinţific şi ai colectivului redacţional.

Ca şi în anii trecuţi, cele mai mari greutăţi au existat în ceea ce priveşte editarea revistei în limba engleză; foarte mulţi autori nu au trimis la timp traducerea articolelor în limba engleză sau le-au trimis cu numeroase greşeli. De asemenea, au existat autori care au plagiat din lucrări publicate în străinătate fără să facă trimitere la acestea.

D. Prezenţa Asociaţiei Criminaliştilor din România la Salonul de carte juridică, civică, poliţistă şi administrativă, ediţia a XVII-a, organizat de către Editura M.A.I. Alături de prestigioase trusturi şi case editoriale naţionale, Asociaţia Criminaliştilor din România a expus într-un stand lucrările editate în ultimii ani, în domeniile criminalisticii, dreptului şi criminologiei, precum şi Revista Română de Criminalistică.

Într-una din zile, respectiv vineri 15 noiembrie 2013, în prezenţa unui numeros public, s-a făcut lansarea tuturor lucrărilor expuse. Pe lângă aceste lucrări, prof. V. Lăpăduşi a lansat şi lucrarea „Moara fără noroc” (confesiunile unui poliţist psiholog criminalist), autor prof. univ. dr. Tudorel Butoi – Severin.

De aprecieri pozitive din partea vizitatorilor salonului s-au bucurat şi lucrările colegilor noştri: prof. univ. dr. Lazăr Cârjan, prof. ing. expert tehnic Mircea Fierbinţeanu, chestor de poliţie dr. Vasile Viorel, expert criminalist Augustin Petre.

La încheierea salonului de carte, organizatorii au acordat o diplomă de excelenţă Asociaţiei Criminaliştilor din România.

E. Activitatea în cadrul Masteratului în Criminalistică.

După cum se cunoaşte, Asociaţia Criminaliştilor din România, în parteneriat cu Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” şi Institutul Naţional de Criminalistică din cadrul I.G.P.R., a organizat Masteratul în Criminalistică.

În luna iunie 2013 a absolvit cursurile cea de-a opta promoţie de masteranzi, susţinând lucrările de disertaţie 10 studenţi. La realizarea activităţilor de învăţământ din cadrul Masteratului în Criminalistică şi-au adus o contribuţie importantă specialiştii Institutului Naţional de Criminalistică, Prof. univ. dr. Lazăr Cârjan; Conf. univ. dr. Constantin Duvac; Prof. univ. dr. Tudorel Butoi; Conf. univ. dr. Dan Voinea; Lector univ. dr. Constantin Drăghici; Comisar şef dr. Maria-Georgeta Stoian; General-lt. (r.) lector univ. dr. Ioan Hurdubaie; Chestor dr. Gabriel Ţîru; Col. (r.) expert criminalist Ginel Postolache; Comisar şef drd. Ionel Necula; Col. (r.) prof. Horaţiu Măndăşescu; Comisar şef Grigore Pătruţ, Comisar şef Ion Pleşea; Comisar şef dr. Octavian Conicescu şi Comisar şef Niculae Savu.

F. Realizarea unor activităţi de colaborare şi schimburi de experienţă cu instituții şi structuri de criminalistică din străinătate.

S-a continuat colaborarea cu Uniunea Naţională Arma Carabinierilor din Italia, Institutul Internaţional „Crime Analysis Association” – Italia, Reţeaua Europeană a Institutelor de Ştiinţe Criminalistice, Universitatea Liberă Internaţională din R. Moldova, precum şi cu unele structuri de criminalistică din ţările membre ale U.E., Interpol şi Europol, Laboratorul de chimie al Guvernului Englez şi cu alte instituţii de învăţământ.

G. O altă activitate intensă desfăşurată de A.C.R. în anul 2013 se referă la exercitarea profesiei de expert criminalist privat, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea  Colegiului experţilor criminalişti privaţi din România. În baza „Proiectului privind viziunea asupra Criminalisticii europene în perspectiva 2020” al Consiliului Uniunii Europene, A.C.R. a acţionat pentru realizarea proiectelor de acte normative privind profesia de expert criminalist privat.

H. Exerciţiul financiar în anul 2013. În urma activităţilor desfăşurate în cursul anului 2013, asociaţia a realizat venituri în sumă totală de 137.670 lei, din  • cotizaţii membri: 11.525 lei, •sponsorizări şi donaţii: 48.095• contribuţii 2% din impozitul pe venitul anual al persoanelor fizice: 1.814 lei, • activităţi ocazionale: 9.800, • dobânzi bancare 5.185 lei• publicitate în revistă: 12.896.00 lei,• vânzare reviste şi cărţi: 48.355 lei, urmând a se încasa în trimestrul I /2014 suma de 28.800 lei, reprezentând publicitate şi reviste difuzate până la sfârşitul anului 2013.

În timpul anului 2013, Comisia de Cenzori a făcut verificări asupra gestiunii, fără să constate deficienţe.

Aspecte negative rezultate din raportul prezentat la adunarea generală. În anul 2013 ne-am confruntat cu aceleaşi probleme ca şi în anii anteriori. Nu s-au îndeplinit toate prevederile „Programului activităţilor A.C.R. pentru anul 2013”. Dintre acestea enumerăm pe următoarele:

• Secţiile A.C.R. nu au desfăşurat nici o activitate, iar unii dintre membrii A.C.R. şi ai Consiliului Director nu şi-au îndeplinit obligaţiile statutare şi au avut o participare redusă la activităţile organizate de către asociaţie. De asemenea, nu s-au preocupat de strângerea unor fonduri financiare necesare existenţei A.C.R.

• Cu toate că activitatea de cercetare ştiinţifică a făcut progrese, au existat situaţii când rezultatele studiilor şi cercetărilor nu s-au ridicat la nivelul cerinţelor, existând cazuri de plagiat din unele lucrări publicate în ţară şi străinătate.

Nu a existat preocupare din partea tuturor membrilor Consiliului Director al A.C.R. pentru a-şi aduce aportul cuvenit în organizarea şi desfăşurarea activităţilor propuse şi aprobate în programul adoptat la adunarea generală anterioară. Nu au existat iniţiative în descoperirea şi folosirea unor noi metode  şi mijloace criminalistice, existând tendinţa de a se lăsa această  importantă activitate numai în seama specialiştilor din cadrul Institutului Naţional de Criminalistică.

În loc să ne unim forţele, a existat şi tendinţa unora de a pleca din A.C.R., înfiinţându-şi cu 3-5 membri alte asociaţii sau fundaţii, care până în prezent au făcut numai propagandă care nu contribuie la dezvoltarea criminalisticii româneşti. Considerăm că este momentul ca fiecare dintre noi să acţionăm prin toate mijloacele, inclusiv prin Revista Română de Criminalistică, să arătăm că fără ştiinţa criminalistică nu se poate afla adevărul, nu se poate înfăptui o justiţie cerută de Uniunea Europeană, de celelalte instituţii internaţionale din care România face parte.

Pentru anul 2014 se impune ca toţi membrii A.C.R. şi Consiliul Director să-şi sporească aportul la îndeplinirea sarcinilor statutare şi a celor prevăzute în programul pentru anul 2014.

Secretar general – Administrator

Col. (r.) prof.

VASILE LĂPĂDUŞI