WEBSITE UNDER CONSTRUCTION
Str. Icoanei nr. 110, Ap 11, sector 2, Bucuresti

Anunt Adunare Generala 22.02.2018

ASOCIAŢIA CRIMINALIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Recunoscută de Guvernul Romaniei ca fiind de utilitate publică,
prin Hotărârea nr.1240/2005
str. Icoanei, nr.110, ap.11, sector 2-Bucureşti
CUI: 14523220
CONT ASOCIATIE : RO96 RNCB 0080 0056 4199 0001
B.C.R. – Sucursala  Sala Palatului – Bucureşti
Tel.- fax  021. 210.33.44

 CĂTRE,

MEMBRII ASOCIAŢIEI CRIMINALIŞTILOR DIN ROMÂNIA

În ziua de 22 februarie 2018, între orele 13.00-16.00, în Sala de Şedinţe  a I.G.P.R. de la etajul I din imobilul situat în Şos. Ştefan cel Mare, nr.13-15, va avea loc ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIEI CRIMINALIŞTILOR DIN ROMÂNIA, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul de activitate al administratorului pe anul 2017 – prezentare secretar general-administrator Vasile Lăpăduşi;
  2. Raportul trezorierului privind situaţia logistică şi financiară a Asociaţiei Criminaliştilor din România pentru anul 2017- prezentare trezorier col.(r.) Mihai Ivanici;
  3. Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2017 – prezentare preşedinte comisie cenzori Anca Bălan;
  4. Programul de activităţi pentru anul 2018 – prezentare preşedinte Constantin Duvac;
  5. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018;
  6. Componenţa secţiilor A.C.R. şi a preşedinţilor acestora – prezentare prim-vicepreşedinte Dan Voinea;
  7. Alegerea Consiliului Director;
  8. Aprobarea indemnizaţiilor pentru salariaţii Asociaţiei Criminaliştilor din     România în anul 2018;
  9. Aprobarea bilanţului la 31.12.2017.

Pentru membrii din teritoriu şedinţa se va realiza prin teleconferinţă la sediul inspectoratelor de poliţie.

Comitetul Director

Anunt Adunare Generala