Alexandru Tăbușcă

Decan al Facultatii de informatica din cadrul Universitatii Romano-Americane Bucuresti

Dean of the Faculty of Informatics at the Romanian-American University of Bucharest

RO

Alexandru Tăbușcă este cadru didactic universitar la Facultatea de informatica a Universitatii Romano-Amerina Bucuresti. Este autor a peste 40 de lucrări academice (articole științifice, cărți, manuale), a fost participant/moderator/președinte în peste 21 de conferințe internaționale, a participat în 13 proiecte de cercetare-dezvoltare la nivel național și 4 la nivel internațional ca expert, coordonator sau manager de proiect. Totodată, este membru în comitetul redacțional al jurnalului „Revista de Informatică Aplicată în Management” și editor-șef al jurnalului internațional „Journal of Information Systems & Operations Management”.

Expertiza sa este focalizată pe limbaje de programare de nivel înalt (în special Java), dezvoltarea de aplicații web, managementul bazelor de date, retelistică, inteligență artificială, modelare și tipărire 3D, protecția și securitatea datelor în format electronic.

Are, de asemenea, o expertiză extinsă în domeniul managementului, cu activități și roluri manageriale desfășurate atât în domeniul privat, comercial sau neguvernamental, cât și educațional sau de cercetare, fiind de-a lungul timpului în poziții de coordonator de programe specializate, manager de proiect, director IT sau Chief Information Officer în cadrul mai multor entități.

EN

Alexandru Tăbușcă is a university professor at the Faculty of Informatics of the Romano-Amerina University of Bucharest. He is the author of over 40 academic papers (scientific articles, books, textbooks), has been a participant / moderator / president in over 21 international conferences, has participated in 13 research and development projects at the national level and 4 at the international level as an expert. , coordinator or project manager. He is also a member of the editorial board of the Journal of Applied Management Informatics and editor-in-chief of the International Journal of Information Systems & Operations Management.

His expertise is focused on high-level programming languages (especially Java), web application development, database management, networking, artificial intelligence, 3D modeling and printing, electronic data protection and security.

He also has extensive expertise in the field of management, with activities and managerial roles carried out in the private, commercial or non-governmental field, as well as educational or research, being over time in the position of coordinator of specialized programs, manager of project, IT director or Chief Information Officer within several entities.