Cercetător Științific dr. Rafal CIEŚLA, M.Sc. - Universitatea Wroclaw, Facultatea de Drept, Administrație și Economie, Polonia

RO Cercetător Științific dr. Rafal CIEŚLA, M.Sc. - Universitatea Wroclaw, Facultatea de Drept, Administrație și Economie, Polonia

Rafał Cieśla, doctor în științe juridice, cercetător științific și cadru didactic în cadrul Departamentului de Științe Criminalistice al Facultății de Drept, Administrație și Economie, Universitatea din Wrocław, Polonia. Rafal Cieśla a primit un doctorat (Ph.D.) în științe juridice (științe criminalistice) la Universitatea din Wroclaw. Titlul tezei de doctorat: Dovezi din expertiza tehnică a documentelor.

Este interesat de implementarea tehnologiilor moderne în domeniul examinării documentelor, precum și al biometriei și al aplicării sale practice. Co-fondator al camerei Virtual Reality Crime Scene (VR/IR) pentru formarea studenților și experților ca instrument profesional de utilizare în procesul de învățământ superior. Co-fondator și lider al Laboratorului de Cercetare a Documentelor din cadrul Departamentului de Științe Criminalistice din cadrul Facultății de Drept, Administrație și Economie a Universității din Wroclaw. Director științific (2016, 2018, 2020, 2022, următorul 2024) și co-organizator (din 1996) al conferințelor științifice internaționale dedicate unei game largi de probleme legate de examinarea științifică a documentelor: Simpozionul de la Wroclaw privind examinarea documentelor.

EN Scientific Researcher Rafal CIEŚLA, Ph.D., M.Sc. - University of Wroclaw, Faculty of Law, Administration and Economics, Poland

Rafał Cieśla, Ph.D. in legal sciences, scientific researcher, and didactic employee in the Department of Forensic Science of the Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wrocław, Poland. Rafal Cieśla received a doctorate (Ph.D.) in legal sciences (forensic sciences) at the University of Wroclaw. Doctoral thesis title: Evidence from the technical expertise of documents.

He is interested in the implementation of modern technologies in the field of document examination as well as biometrics and its practical application. Co-founder of Virtual Reality Crime Scene room (VR/IR) for training of students and experts as professional tool use in higher education process. Co-founder and leader of the Document Research Laboratory in the Department of Forensic Sciences at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wroclaw. Scientific Director (2016, 2018, 2020, 2022, next 2024) and co‐organizer (since 1996) of international scientific conferences devoted to a wide range of issues related to scientific document examination: Wroclaw Symposium on Questioned Document Examination.