Dr. Dorin DUMITRAN – Ofiţer specialist psiholog, Serviciul de Analiză Comportamentală, România

RO Dr. Dorin DUMITRAN – Ofiţer specialist psiholog, Serviciul de Analiză Comportamentală, România

Dorin Dumitran este ofiţer specialist psiholog în cadrul Serviciului de Analiză Comportamentală al Direcţiei de Investigaţii Criminale din Inspectoratul General al Poliţiei Române. Este doctor în domeniul ”Ordine Publică și Siguranță Națională”.

Deţine competențe în: psihopatologie clinică, psihologie judiciară, psihologie penitenciară, psihologie proiectivă, tehnici de interogatoriu, forme și metode de conducere a negocierilor polițienești (suicid, luare de ostateci, răpiri de persoane, deturnări de avioane), psihosociologie aplicată în domeniul managementului instituțional și al conducerii. A urmat stagii de formare în cadrul structurilor de poliție/centrelor de pregătire din Spania, Franța, Italia, Islanda, S.U.A.

Dorin Dumitran este cadru didactic asociat la catedra de Psihologie Judiciară, Universitatea de Vest din Timișoara.

Este formator autorizat al Colegiului Psihologilor din România şi al Asociației Szondi din România. De asemenea, este formator autorizat A.N.C. în domeniul educației adulților.

Dorin Dumitran este membru al Asociației Internaționale de Analiză a Crimei (International Crime Analysis Association – ICAA) şi al Rețelei Internaționale de Promovare a Statului de Drept (International Network to Promote the Rule of Law – INPROL).

EN Dorin DUMITRAN, Ph.D – Psychologist specialist officer, Behavioral Analysis Service, Romania

Dorin Dumitran is a psychologist specialist officer within the Behavioral Analysis Service of the Criminal Investigation Department of the General Inspectorate of the Romanian Police. He is Ph.D in the field of “Public Order and National Security”.

He has skills in: clinical psychopathology, forensic psychology, prison psychology, projective psychology, interrogation techniques, forms and methods of conducting police negotiations (suicide, hostage-taking, kidnapping, hijacking of planes), applied psychosociology in the field of institutional management and leadership. He attended training courses in police structures/training centers in Spain, France, Italy, Iceland, USA.

Dorin Dumitran is Adjunct Professor at the Department of Judicial Psychology, West University of Timișoara.

He is authorized trainer of the College of Psychologists in Romania and of the Szondi Association in Romania. He is also an authorized A.N.C. trainer in the field of adult education.

Dorin Dumitran is member of the International Crime Analysis Association (ICAA) and the International Network to Promote the Rule of Law (INPROL).

Dr. Dorin DUMITRAN – Ofiter specialist psiholog, Serviciul