Dr. Geoffrey Thor DESMOULIN - Consultant în biomecanică, Canada

RO Dr. Geoffrey Thor DESMOULIN - Consultant în biomecanică, Canada

Este președintele GTD Scientific, companie care oferă Servicii de consultanță biomecanică în America de Nord, precum și în alte țări. Printre domeniile de expertiză ale GTD Scientific se numără: Biomecanica leziunilor, reconstrucția incidentelor și testări fizice [subspecialitate în știința violenței (Science of Violence™).

Dr. Desmoulin are două diplome în kinesiologie și două în inginerie, oferindu-i o abilitate unică de înțelegere a prejudiciului uman, dintr-o perspectivă biomecanică. El își combină aceste cunoștințe cu alte cunoștințe dobândite anterior: tehnician medicină de urgență, pompier, centură neagră de karate și fost expert în inginerie în serialul de televiziune de succes Viacom, „Deadliest Warrior”. A fost selectat dintr-un grup internațional de candidați pentru a fi gazda emisiunii de televiziune Viacom Networks, „Deadliest Warrior”, pentru activitatea sa științifică remarcabilă și cunoștințele de inginerie.

Este fost profesor asociat la University of British Columbia, unde a predat Biomecanica leziunilor, kinesiolog, fost asistent la Simon Fraser University, director asociat de cercetare - Optima Health Solutions, coautor al invenției: „Metoda non-invazivă de intervenție spinală și utilizarea eficientă a dispozitivului pentru intervenții spinale”, 2010.

Dr. Desmoulin are, de asemenea, realizări atletice remarcabile precum: medaliat cu aur și argint la Campionatele Canadiene (1990), rangul Shodan în Karate Isshin Ryu, triplu medaliat cu aur la Kicks for kids Martial Arts Tournament etc.

EN Geoffrey Thor DESMOULIN, Ph.D - Biomechanical consultant, Canada

Is the president of GTD Scientific a company that provides biomechanical consulting services in North America as well as in other countries. GTD Scientific's areas of expertise include: Injury Biomechanics, Incident Reconstruction and Physical Testing [Science of Violence™ subspecialty.

Dr. Desmoulin holds two degrees in kinesiology and two in engineering, giving him a unique ability to understand human injury from a biomechanical perspective. He combines this knowledge with other previously acquired knowledge: emergency medical technician, firefighter, karate black belt and former engineering expert on Viacom's hit television series, "Deadliest Warrior." He was selected from an international pool of applicants to host the Viacom Networks television show, "Deadliest Warrior," for his outstanding scientific work and engineering knowledge.

He is a former adjunct professor at the University of British Columbia, where he taught Biomechanics of injuries, kinesiologist, former assistant at Simon Fraser University, associate director of research - Optima Health Solutions, co-author of the invention: "Non-invasive method of spinal intervention and the effective use of of the device for spinal interventions", 2010.

Dr. Desmoulin also has outstanding athletic achievements such as: gold and silver medalist at Canadian Championships (1990), Shodan rank in Isshin Ryu Karate, triple gold medalist at Kicks for kids Martial Arts Tournament etc.