Ionuț Stoica

Directorul Academiei de Criminalitate cibernetica din cadrul Agentiei UE pentru pregatirea fortelor de aplicare a legii (CEPOL)

Head of the Cybercrime Academy within the EU Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)

RO

Ionuț Stoica este directorul Academiei de Criminalitate cibernetica din cadrul Agentiei UE pentru pregatirea fortelor de aplicare a legii (CEPOL), fiind responsabil de dezvoltarea cunoștințelor și expertizei necesare privind criminalitatea cibernetică în autoritățile de aplicare a legii din Europa. Anterior, el a fost implicat în programe de consolidare a capacităților care vizează consolidarea legislației și a capacităților instituționale privind criminalitatea cibernetică în calitate de ofițer senior de proiect în cadrul Biroului pentru programele de criminalitate cibernetică al Consiliului Europei și, de asemenea, a acționat ca investigator în domeniul criminalității cibernetice și șeful Departamentului pentru Combaterea fraudelor online și electronice. Fraude la Plata, in cadrul Politiei Romane, Unitatea Centrala de Criminalitate Cibernetica avand o experienta de peste 15 ani in domeniul criminalitatii informatice.

Este trainer certificat și a susținut seminarii pentru profesioniștii din sectorul financiar din România și din străinătate care acoperă Spălarea Banilor Online, Frauda cu Carduri de Plată, Blockchain și Crypto Monede și Măsuri pentru Combaterea Criminalității Financiare. Ionuț deține o diplomă de licență în Drept de la Academia de Poliție, o diplomă de licență în Comunicare și Relații Publice, de la Școala Națională de Studii Politice și Administrație și un master în cooperare internationala.

EN

Ionut Stoica is the Head of the Cybercrime Academy within the EU Agency for Law Enforcement Training (CEPOL), being responsible for developing the necessary knowledge and expertise on cybercrime in law enforcement authorities across Europe. Previously, he was involved in capacity building programs aiming at strengthening legislation and institutional capacities on cybercrime as Senior Project Officer within Cybercrime Programme Office of the Council of Europe and also acted as a cybercrime investigator and the Head of the Dept for Combatting Online Frauds and Electronic Payment Frauds, within the Romanian Police, Central Cybercrime Unit having more than 15 years’ experience in the cybercrime field.

He is a certified trainer and he has provided seminars for financial sector professionals in Romania and abroad covering Online Money Laundering, Payment Card Fraud, Blockchain and Crypto Currencies and Measures for Combating Financial Criminality. Ionut holds a Bachelor degree in Law from the Police Academy, a Bachelor degree in Communication and Public Relations, from the National School of Political Studies and Administration and a Master’s degree in International Cooperation.