Iustin Priescu

Conf. univ. dr. ing. la Universitatea „Titu Maiorescu”, decan al Facultății de Informatică

Assoc. Prof. PhD in "Titu Maiorescu" University, dean of the Faculty of Informatics

RO

Iustin PRIESCU este Conf. univ. dr. ing. la Universitatea „Titu Maiorescu”, decan al Facultății de Informatică. Activitatea sa academică cuprinde domeniile de Securitate Cibernetică, Cloud Computing, Inteligență Articificială și, mai nou, Știința Datelor. Are expertiză și preocupări avansate de peste 25 de ani în guvernanță și strategie, cyber security management, business continuity, tehnologii de securitate IT, robotică și inginerie software. A înființat „Centrul de Excelență în Securitate Cibernetică în Cloud-CyberX”, în cadrul Facultății de Informatică. Este autorul a 5 cărți în aceste domenii și a peste 40 de articole de cercetare științifică. A coordonat și a fost membru în 15 proiecte/grant-uri cu finanțare europeană la nivel național /internațional.

EN

Iustin PRIESCU is Assoc. Prof. PhD in "Titu Maiorescu" University, dean of the Faculty of Informatics. His academic activity includes the fields of Cyber Security, Cloud Computing, Artificial Intelligence and, more recently, Data Science. He has advanced expertise and concerns for over 25 years in governance and strategy, cyber security management, business continuity, IT security technologies, robotics and software engineering. He founded the „Center of Excellence in Cyber Security in Cloud-CyberX”, within the Faculty of Informatics. He is the author of 5 books in these fields and over 40 articles of scientific research. He has coordinated and been a member of 15 projects / grants with European funding at national / international level.