Jean-Philippe Noat

Expert criminalist digital internaţional

RO

Expert criminalist digital internaţional (Curtea de Justiţie de la Haga), Director senior al serviciilor de consiliere strategică, internațională: Cellebrite, responsabil de servicii criminalistice globale și de consultanță la nivel internațional. Expert în investigație digitală și răspuns la incidente (intruziune/ hacking/atacuri cibernetice). Trainer specializat pentru forțele de ordine (în franceză sau engleză) pe toate subiectele criminalistice și răspuns la incidente despre telefonul mobil computer, server, GPS, memorie flash.

Training realizat în limba franceză pentru SDLC (Sous Direction en Charge de la lutte contre la Cybercriminalité / DGSI (Direction Générale de la Securité Intérieure) / SDAT (Sous Direction Anti Terroriste) / BEFTI (Brigade d’Enquête sur les Fraudes aux Technologies de l’Information) Jandarmeria Națională (IRCGN), Interpol (proiect AGWE în Coasta de Fildeș, în aprilie 2016).

Training realizat în limba engleză pentru Poliția Canadiană, Poliția SUA, Poliția Kenyană pe teme privind investigații/expertize digitale criminalistice asupra telefoanelor și telefoanelor inteligente (inclusiv GPS/server de producție) în numele sistemelor judiciare de formare franceze și monegasce și membru al Comitetului de Educaţie/învățământ al Universităţii din Montpellier specializat în combaterea criminalității cibernetice.

Trainer pentru metode şi tehnici criminalistice.

EN

International digital forensic expert (The Hague Court of Justice), Senior Director of Strategic Advisory Services, International: Cellebrite, responsible for global forensics and international consulting. Expert in digital investigation and incident response (intrusion/ hacking/cyber attacks). Law enforcement specialist trainer (French or English) on all forensic and incident response topics about mobile phone computer, server, GPS, flash memory.

Training conducted in French for SDLC (Sous Direction en Charge de la lutte contre la Cybercriminalité / DGSI (Direction Générale de la Securité Intérieure) / SDAT (Sous Direction Anti Terroriste) / BEFTI (Brigade d’Enquête sur les Fraudes aux Technologies de l’Information) National Gendarmerie (IRCGN), Interpol (AGWE project in Ivory Coast, April 2016).

Training in English for Canadian Police, US Police, Kenyan Police on Phone and Forensic Smartphones Digital Investigations/Expertise (including GPS/Production Server) on behalf of the French and Monegasque Judicial Systems Trainer and Committee Member education at the University of Montpellier specialized in combating cybercrime.

Trainer for forensic methods and techniques.


Stimaţi colegi,

membri ai Asociaţiei Criminaliştilor din România,

 

Vă informăm că în data de 22 martie 2023, orele 12,00, va avea loc şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei Criminaliştilor din România, la sediul Universităţii Româno-Americane, din B-dul Expoziţiei, nr. 1B, şi în sistem on-line pe platforma Zoom.

Link-ul de conectare va fi trimis în timp util.

 Conform art. 18 din Statutul Asociaţiei Criminaliştilor din România, v-am transmis pe e-mail Agenda de lucru şi materialele care vor fi supuse dezbaterii în şedinţă, după cum urmează:

 - Raportul privind activităţile desfăşurate de Asociaţia Criminaliştilor din România în anul 2022, cu cele 3 anexe (care va fi actualizat cu ultimele date privind plata cotizaţiilor şi lista membrilor ACR, înainte de şedinţa Adunării Generale)

- Raportul Trezorierului privind situaţia logistică şi financiară a Asociaţiei Criminaliştilor din România în anul 2022

- Programul de activităţi pentru anul 2023 conform Planului de măsuri pentru implementarea Strategiei 2020-2023

- Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023

 Este foarte importantă participarea dvs. la această şedinţă, astfel încât să asigurăm cvorumul necesar pentru aprobarea materialelor.


Cu deosebită stimă,

 

Preşedintele Asociaţiei Criminaliştilor

din România

Gl.bg.(r.) prof.univ. dr. GHEORGHE POPA

+40.725.579.334