Jorge Rosal Cosano

Senior Specialist în Centrul European de Criminalitate Cibernetică (EC3).

Senior Specialist at Europol the European Cybercrime Centre (EC3).

RO

Este specialist senior la Europol, Centrul european pentru criminalitatea cibernetică (EC3) din 2018.Din 2019 este liderul echipei AP Terminal, echipa operațională, dedicată plăților online și fraudei.Din 1999 până în 2018, a lucrat ca inspector șef de poliție pentru Poliția Națională Spaniolă în diverse domenii precum criminalitatea cibernetică, contraterorismulși ordinea publică.

EN

He is a Senior Specialist at Europol, the European Cybercrime Center (EC3) since 2018. Since 2019 he is the leader of the AP Terminal team, the operational team, dedicated to online payments and fraud. From 1999 to 2018, he worked as Chief Inspector of Police for the Spanish

National Police in various fields such as cybercrime, counterterrorism and public order.