Lector univ. Dr. Dan Gabriel RUSU - Lector în Criminologie, Universitatea din Birmingham, Marea Britanie


RO Lector univ. Dr. Dan Gabriel RUSU - Lector în Criminologie, Universitatea din Birmingham, Marea Britanie

Dr. Dan Rusu este lector în criminologie la Birmingham City University, unde predă din 2016. Înainte de a lucra la BCU, Dan și-a terminat Masterul în Științe Psihologice la Universitatea din Glasgow. Principalul său interes de cercetare gravitează în jurul sprijinirii infractorilor care au comis omucidere eliberați, pentru a renunța la crimă.

Pe plan extern, Dan a fost implicat în procesul de acreditare al HMP Springhill ca Mediu Favorabil (acreditare acordată de Colegiul Regal de Psihiatrie).

În prezent, el este responsabil cu pregătirea studenților pentru „Dezbaterea Grendon” anuală. Dan are un impact prin predare bazată pe cercetare și practică, precum și prin sprijinirea experienței de învățare a studenților.

Domeniile sale de expertiză sunt: Desistență (Renunţare la crimă), Managementul infractorilor, Omucideri, Criminologie narativă.

EN Lecturer Ph.D Dan Gabriel RUSU - Lecturer in criminology at Birmingham City University, Great Britain

Dr. Dan Rusu is a lecturer in criminology at Birmingham City University, where he has taught since 2016. Prior to his work at BCU, Dan completed his Master's in Psychological Science at University of Glasgow. His main research interest gravitates around supporting released homicide offenders in desisting from crime.

Externally, Dan was involved with the accreditation process of HMP Springhill as an Enabling Environment (accreditation awarded by the Royal College of Psychiatry).

Currently, he is responsible with preparing students for the annual ‘Grendon Debate’. Dan makes an impact through research informed and practice based teaching as well as through supporting students’ learning experience.

His areas of expertise are: Desistance, Offender Management, Homicide, Narrative Criminology.