Nikola Protrka

Profesor la Colegiul de Politie din Zagreb, Croatia

College Professor Nikola Protrca – Zagreb Police College, Croatia

RO

Dr. Nikola Protrka, PhD, s-a alăturat serviciului de poliție croat în 1998. În calitate de expert național în criminalitatea cibernetică, a lucrat în majoritatea domeniilor de investigare legate de criminalitatea cibernetică, frauda computerizată, ransomware, atacuri DDOS, dovezi digitale, criminalistică informatică și protecția datelor. Cu o experiență de poliție atât operațională, cât și strategică și peste 25 de ani de experiență în formare și dezvoltare.

Pasiunea sa este Cyber Intelligence/Supraveghere/Apărare, riscul operațional și problemele legate de continuitatea afacerii și învățarea pentru a îmbunătăți performanța, gradul de conștientizare și profesionalismul angajaților. Este un manager și facilitator de formare cu experiență, cu reputația de a produce un mediu de învățare pozitiv și productiv, cu experiență națională și internațională atât la nivel strategic, cât și operațional.

EN

Dr Nikola Protrka, PhD, joined the Croatian Police service in 1998. As a national expert on Cybercrime, he worked in most investigative areas related to Cybercrime from computer fraud, ransomware, DDOS attacks, digital evidence, computer forensics and data protection. With both an operational and strategic police background and over 25 years of training and development experience his passion is Cyber Intelligence / Surveillance / Defence, operational risk and business continuity related issues and learning to improve performance, employee awareness and professionalism.

He is an experienced training manager and facilitator with a reputation for producing a positive and productive learning environment, with national and international experience at both the strategic and operational levels.