Nikolaos D. KALANTZIS, MSc, FSSocDip – Expert criminalist în domeniul tehnica documentelor şi scris de mână, Grecia

RO Nikolaos D. KALANTZIS, MSc, FSSocDip – Expert criminalist în domeniul tehnica documentelor şi scris de mână, Grecia

Nikolaos Kalantzis este examinator principal și şeful de laborator al Laboratorului din Chartoularios de Studii în Tehnica Documentelor şi scris de mână (Pireu/Grecia). El este licenţiat în fizică - BSc Physics, MFSSoc, FSSocDip, PgD Ştiinţe Criminalistice, MSc în Tehnica Documentelor.

De asemenea, este cercetător la Universitatea Staffordshire, Facultatea de Științe (Stoke-on-Trent, Marea Britanie).

Nikolaos Kalantzis este expert înregistrat la Registrul Curții Penale Internaționale de la Haga. De asemenea, este expert înregistrat la Registrul Experţilor Judiciari din Ţările de Jos (Olanda) (NRGD) și expert înregistrat la Tribunalele Civile și Penale din Atena și Pireu.

Este membru al unor renumite asociații profesionale internaționale:

- Membru profesional al Chartered Society of Forensic Science (CSoFS), Marea Britanie;

- Membru corespondent al Societății Americane a Experţilor criminalişti în domeniul Tehnica Documentelor (ASQDE);

- Membru al Asociației Elene a Fizicienilor;

- Președinte al Comitetului Științific & Membru titular (fondator) al Asociației Elene de Științe Criminalistice;

- Membru al Consiliului Internațional de Științe Criminalistice din Dubai (UAE).

În 2023 a primit premiul Peter V. Tytell.

EN Nikolaos D. KALANTZIS, MSc, FSSocDip - Forensic Handwriting & Document Examiner, Greece

Nikolaos Kalantzis is Senior Examiner and Laboratory Manager at Chartoularios Laboratory of Questioned Documents Studies P.C. (Piraeus/Greece). He is BSc Physics, MFSSoc, FSSocDip, PgD Forensic Science, MSc Questioned Documents.

He also is Research Fellow Staffordshire University, Faculty of Science (Stoke-on-Trent, U.K.).

Nikolaos Kalantzis is Registered Expert at the International Criminal Court Registry in the Hague. Also is Registered expert at the Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD - The Netherlands Register of Court Experts) and Registered Expert at the Civil & Criminal Courts of Athens & Piraeus.

He is member of some famous professional international associations:

- Professional Member of the Chartered Society of Forensic Science (CSoFS), UK;

- Corresponding Member of the American Society of Questioned Document Examiners (ASQDE);

- Member of the Hellenic Association of Physicists;

- President of the Scientific Committee & Full member (founding) of the Hellenic Association of Forensic Sciences;

- Member of the International Forensic Science Council of Dubai (UAE).

In 2023 he received the Peter V. Tytell award.