BGen (retd) Professor Gheorghe Popa, Ph.D

Presedinte al Asociatiei Criminalistilor din Romania

President of the Romanian Association of Forensic Scientists

RO

General de brigada in retragere Prof.univ.dr. POPA GHEORGHE

Expert criminalist autorizat de Ministerul Justitiei, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 75 / 2000 privind organizarea activitatii de expertiza criminalistica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 488 / 2002 si modificata si completata prin Legea nr. 156 / 2011 in domeniile de expertiza: grafica si tehnica a documentelor, dactiloscopica a urmelor palmare si plantare, traseologica a urmelor lasate de fiinte si obiecte, balistica a armelor si munitiilor.

Actvitate profesionala

34 ani in structurile Ministerului Afacerilor Interne , ocupand functii importante cum ar fi: Adjunct al Sefului Politiei Romane, Seful Politiei Romane, Rectorul Academiei de Politiei A.I.Cuza, Directorul Institutului de criminalistica, Directorul Institutului de Studii pentru Ordine Publica.

Din cei 34 ani, 15 ani am avut calitatea de specialist, expert criminalist in cadrul serviciilor teritoriale si Institutul de Criminalistica ale Politiei Romane, ocazie cu care am efectuat numeroase (cateva mii) de expertize criminalistice in domeniile:, grafoscopie, tehnica a documentelor, balistica, traseologie, dactiloscopie si cateva mii de cercetari la fata locului in diverse cauze penale.

Activitate didactica

Profesor universitar, conducador de doctorat in domeniul stiinte juridice, specializarea criminalistica.

Activitate stiintifica: Inventator si inovator (sapte inventii si inovatii ) , in domeniile criminalistica si medicina, unele prezentate/publicate si in strainatate (SUA, FRANTA, SPANIA, ITALIA), cu ocazia unor manifestari stiintifice internationale. Autor sau coautor ori coodonator a 14 carti, volume de lucrari stiintifice. Autor a peste 80 de studii, articole, comunicari stiintifice prezentate in cadrul unor congrese, conferinte, criminalistice, nationale, internationale si publicate in reviste cu recunoastere internationala.


Alte activitati

Membu fondator, vicepresedinte/presedinte al Asociatiei Criminalistilor din Romania. Membru si presedinte/presedinte de onoare al consiliului stiintific al Revistei Criminalistica. Membru fondator al Revistei Psihocriminalistica.

In prezent

prof.univ. la Universitatea “Romano-Americana” Bucuresti- Facultatea de drept

conducator de doctorat la Universitatea “Titu Maiorescu” Bucuresti

Presedinte al Asociatiei Criminalistilor din Romania

Prim-vicepresedinte al Corpului Expertilor Criminalisti din Romania.

Expert criminalist autorizat de Ministerul Justitiei.

EN

Retired Brigadier General, Professor Popa Gheorghe, Ph.D.

Forensic Independent expert, authorized by Romanian Ministry of Justice, according to Government Ordinance no. 75/2000 regarding the organization of the forensic expertise activity, approved with modifications and completions by Law no. 488/2002, amended and supplemented by Law no. 156/2011.

His has a remarkable research activity and expertise in: Document Examination, Fingerprints Examination (Dactyloscopy), Traceology, Ballistics.

Professional background

He has served 34 years in the structures of the Ministry of Internal Affairs, holding important positions such as: Deputy Chief of Romanian Police, Chief of Romanian Police, Rector of the Romanian Police Academy Alexandru Ioan Cuza, Director of National Forensic Institute within the General Inspectorate of the Romanian Police, Director of the Public Order Studies Institute.

Of the 34 years of activity as law enforcement specialist, 15 years, Dr. Popa was a Forensic expert within the territorial services and National Forensic Institute within the General Inspectorate of the Romanian Police, circumstance in which has performed thousands Forensic examinations in the following fields: Graphoscopy, Document Examination, Ballistics, Traceology, Dactyloscopy and thousands of Crime Scene Examinations.

Teaching and supervision

Dr. Popa is a Ph. D professor in the field of Legal Sciences and a Ph.D supervisor in the field of Forensic Science.


Research activity

Dr. Popa is an inventor and innovator (seven inventions and innovations) in the field of Forensic Science and Medicine. Some of his inventions and innovations were presented at international scientific events in United States of America, France, Italy and Spain.

Dr. Popa is an author/coauthor/supervisor of 14 books and Conference proceedings volumes of scientific work. Also, has published, in internationally recognized journals, over 80 studies, articles, scientific papers presented at national or international Congresses, conferences or Symposiums.


Other activities

Founding member, vice-president/president of the Romanian Association of Forensic Scientists.

Member and honorary president of the Scientific Council of Romanian Journal of Forensic Science

Founding member of the Psychocriminalistic Journal.


Present activity

Professor, Faculty of Law, „Romanian-American” University Bucharest;

Ph.D. Supervisor at „Titu Maiorescu” University of Bucharest, in the field of Forensic Science;

President of the Romanian Association of Forensic Scientists;

First Vice-president of the Romanian Group of Forensic Experts;

Forensic Independent expert, authorized by Romanian Ministry of Justice.