Profesor Dr. Gheorghe POPA

Universitatea Româno-Americană din Bucureşti, Expert criminalist, România

RO Profesor Dr. Gheorghe POPA - Universitatea Româno-Americană din Bucureşti, Expert criminalist, România

Profesor Dr. Gheorghe Popa este Președintele Asociației Criminaliștilor din România, autor a șapte invenții/inovații, conducător de doctorat în criminalistică, autor/coautor/coordonator a 14 cărți (cursuri universitare, monografii), autor a 90 de articole, lucrări prezentate la manifestări științifice naționale și internaționale.

Este profesor la Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană din Bucureşti şi Conducător de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Drept a IOSUD “Titu Maiorescu” Bucureşti.

Este expert criminalist autorizat de Ministerul Justiției în domeniile: expertiza scrisului şi a semnăturii, expertiza tehnică a documentelor, expertiza dactiloscopică a urmelor palmare şi plantare, expertiza balistică a armelor şi muniţiilor, expertiza urmelor create de fiinţe. Timp de 32 de ani a lucrat în Poliţie ocupând funcţii importante: Director al Institutului de Criminalistică, Rector al Academiei de Poliţie, Şef adjunct al Poliţiei Române, Şef al Poliţiei Române.

Pentru rezultate obținute în domeniul cercetării științifice, în 2006, ziarul „Cotidianul” l-a nominalizat printre primele 50 de personalități ale României. A primit trei decorații de la Președinția României.

EN Professor Gheorghe POPA, Ph.D - Romanian-American University of Bucharest, Forensic Expert, Romania

Professor Ph.D. Gheorghe Popa is the President of Romanian Forensic Scientists Association, author of seven inventions/innovations, Ph.D supervisor in forensics, author/co-author/coordinator of 14 books (university courses, monographs), author of 90 articles, works presented at events national and international scientific.

He is professor at Faculty of Law, Romanian-American University of Bucharest and Ph.D. Supervisor at the “Titu Maiorescu” University of Bucharest Doctoral School of Law.

He is a forensic expert authorized by the Ministry of Justice in the fields of: writing and signature expertise, technical expertise of documents, dactyloscopic expertise of palm and plant marks, ballistic expertise of weapons and ammunition, expertise of traces created by beings. For 32 years he worked in the Police holding important positions: Director of the Criminalistics Institute, Rector of the Police Academy, Deputy Chief of the Romanian Police, Chief of the Romanian Police.

For the results obtained in the field of scientific research, in 2006, the newspaper "Cotidianul" nominated him among the top 50 personalities of Romania. He received three decorations from the Presidency of Romania.