Profesor Eugene LISCIO P.Eng

– Universitatea din Toronto, Mississauga, Canada, Analist 3D


RO Profesor Eugene LISCIO P.Eng – Universitatea din Toronto, Mississauga, Canada, Analist 3D

Eugene Liscio este absolvent al programului de inginerie aerospațială al Universității Politehnice Ryerson, Toronto, Canada, profesor asociat la Universitatea din Toronto, Mississauga, Canada, unde predă un curs de cartografiere și reconstrucție 3 D pentru criminalistică și sprjină proiecte de cercetare studențești.

De asemenea, este analist 3D, fondator și președinte AI2-3D Forensics (companie dedicată schimbului de cunoștințe, educării criminaliștilor cu privire la modul de utilizare a tehnologiilor 3D în investigațiile lor, oferind, în acest sens mai multe cursuri de scanare laser, fotogrametrie, reconstrucție 3D etc.). Folosește fotogrametria în activitatea sa din 2006 și i-a învățat pe profesioniștii din diferite medii, metoda sa.

Eugene Liscio a fost acceptat ca expert witness atât în Canada, cât și în Statele Unite ale Americii și a fost recunoscut pentru munca sa în cazul David Camm (un soldat acuzat, pe nedrept, de uciderea soției și a celor doi copii).

O parte din lucrările lui Eugene Liscio au fost prezentate pe 48 Hours și, de asemenea, pe NBC Dateline.

Subiectele de cercetare anterioare și actuale s-au concentrat pe analiza pattern-ului petelor de sânge folosind tehnologia de scanare cu laser, documentarea mormintelor, analiza traiectoriei gloanțelor, fotogrammetrie pentru documentarea rănilor și analiza urmelor de mușcătură. De asemenea, a susținut numeroase prelegeri, webinarii și cursuri de formare pentru forțele de ordine cu privire la utilizarea tehnologiilor 3D în domeniul Criminalisticii, în special cu privire la fotogrammetrie și scanare laser terestrială.

Eugene este fostul președinte al International Association of Forensic and Security Metrology (IAFSM), iar în prezent este membru al Canadian Society of Forensic Science (CSFS) și, de asemenea, membru al Association of Crime Scene Reconstruction (ACSR).

EN Professor Eugene LISCIO P.Eng – University of Toronto, Mississauga, Canada, 3D Analist

Eugene Liscio P.Eng, graduate of the Aerospace Engineering Program at Ryerson Polytechnic University and an Adjunct Professor at the University of Toronto, Mississauga, Canada, where he teaches a 3D Forensic Mapping and Reconstruction course and supports student research projects.

Also, he is a 3D Analyst, Founder of Ai2-3D Forensics (company dedicated to sharing knowledge and educating forensic investigators on how to utilize 3D technologies in their investigations and offers several different courses on laser scanning, photogrammetry, 3D reconstruction, and other topics) He has been using Photogrammetry in his work since 2006 and has taught hundreds of professionals from various backgrounds using his method.

He has been accepted as an expert witness in both Canada and the US and was recognized for his work on the David Camm case (a triple homicide case where an x-state trooper was wrongly convicted of killing his wife and two children). Some of his work has been featured on 48 Hours and also NBC Dateline.

Previous and current research topics have been focused on bloodstain pattern analysis using laser scanning technology, documentation of clandestine graves, bullet trajectory analysis, photogrammetry for the documentation of wounds and bite mark analysis. He has also given many lectures, webinars workshops and training courses to law enforcement on the use of 3D technologies, especially with photogrammetry and terrestrial laser scanners.

Eugene is the past-president of the International Association of Forensic and Security Metrology (IAFSM), is currently member of the Canadian Society of Forensic Science (CSFS) and also member of the Association of Crime Scene Reconstruction (ACSR).