Profesor Dr. Christophe Champod

RO

Christophe Champod a primit M.Sc. şi doctoratul (summa cum laude), ambele în ​​științe criminalistice, de la Universitatea din Lausanne, în 1990 și, respectiv, în 1995. A rămas în mediul academic până la ocuparea postului de asistent universitar în științe criminalistice. Din 1999 până în 2003 a condus Grupul de Cercetare în Interpretare al Serviciului de Științe Criminalistice (Marea Britanie), înainte de a ocupa un post de profesor titular la Școala de Ştiinţe Penale (ESC) a Universității din Lausanne.

Este directorul ESC și responsabil cu educația și cercetarea metodelor de identificare (interpretarea ADN-ului, imagini faciale, amprente papilare, urme de instrumente, urme de încălțăminte și arme de foc) și are privilegiul de a lucra cu un grup de 20 de doctoranzi. Cercetarea efectuată de grupul său este dedicată în principal aspectelor inferenţiale asociate tehnicilor de identificare criminalistică. Menține o activitate de expert-martor în domeniile interpretării urmelor și probelor biologice atât la nivel național, cât și internațional.

Pentru contribuția sa în ştiinţele criminalistice, a primit în 2015 Premiul Distinguished ENFSI Scientist. ENFSI este Rețeaua Europeană a Institutelor de Științe Criminalistice. În 2018, pentru contribuția sa la binele Profesiei, a primit Premiul Henry Medal de la Fingerprint Division (fostă Fingerprint Society) a Chartered Society of Forensic Sciences (CSFS). În 2020 a primit medalia Douglas M. Lucas a Academiei Americane de Științe Criminalistice pentru „contribuțiile sale la identificarea criminalistică”.

EN

Christophe Champod received his M.Sc. and Ph.D. (summa cum laude) both in Forensic Science, from the University of Lausanne, in 1990 and 1995 respectively. Remained in academia until holding the position of assistant professor in forensic science. From 1999 to 2003, he led the Interpretation Research Group of the Forensic Science Service (UK), before taking a full professorship position at the School of Criminal Justice (ESC) of the University of Lausanne.

He is the director of the ESC and in charge of education and research on identification methods (interpretation of DNA, facial images, fingerprints, toolmarks, footwear marks and firearms) and has the privilege to work with a group of 20 PhD students. The research carried out by his group is mainly devoted to the inferential aspects associated with forensic identification techniques. He maintains an activity as an expert witness in areas of marks and biological evidence interpretation both at a national and international level.

For his contribution to forensic science, he received in 2015 the Distinguished ENFSI Scientist award. ENFSI is the European Network of Forensic Science Institutes. In 2018, for his contribution to the good of the Profession, he received the Henry Medal Award from the Fingerprint Division (formerly The Fingerprint Society) of the Chartered Society of Forensic Sciences (CSFS). In 2020 he was awarded the Douglas M. Lucas medal of the American Academy of Forensic Sciences for his “contributions to forensic identification”.