Profesor dr. Constantin Duvac

RO

A absolvit Facultatea de Drept a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București în anul 1997; deține titlul de doctor în drept penal din 2008, obținut în cadrul Academiei Române.

Vicepreședinte al Uniunii Juriștilor din România; Vicepreședinte al Secției de științe penale din cadrul Academiei de Ştiinţe Juridice din România; Președinte al Asociației Române de Științe Penale; Președintele Grupului Național Român afiliat la Asociația Internațională de Drept Penal cu sediul la Paris; fost Președinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România; Președinte de onoare al Asociaţiei Criminaliştilor din România; Membru în Consiliul Director al Uniunii Juriștilor din România; Membru al Asociației Internaționale de Drept Penal; Membru în Consiliul Director al Asociației Științifice de Dreptul Proprietății Intelectuale.

Coordonator, autor, prim autor, coautor a: 3 tratate; 8 cursuri universitare; 13 lucrări de specialitate; 117 articole/comentarii de practică judiciară; 12 cronici; 4 recenzii. Deținător al premiilor „Ioan Tanoviceanu” şi „Vintilă Dongoroz”, acordate de Uniunea Juriștilor din România.

EN

He graduated from the Faculty of Law of the “Alexandru Ioan Cuza” Police Academy in Bucharest in 1997; he holds the title of doctor in criminal law since 2008, obtained within the Romanian Academy.

Vice-President of the Romanian Lawyers’ Union; Vice-President of the Criminal Sciences Section of the Romanian Academy of Legal Sciences; President of the Romanian Association of Criminal Sciences; President of the Romanian National Group affiliated to the International Association of Criminal Law based in Paris; former President of the Association of Criminalists from Romania; Honorary President of the Association of Criminalists from Romania; Member of the Board of Directors of the Union of Jurists from Romania; Member of the International Association of Criminal Law; Member of the Board of Directors of the Scientific Association of Intellectual Property Law.

Coordinator, author, first author, co-author of: 3 treatises; 8 university courses; 13 specialized papers; 117 judicial practice articles/comments; 12 chronicles; 4 reviews. Holder of the “Ioan Tanoviceanu” and “Vintilă Dongoroz” awards granted by the Romanian Jurists’ Union.