Tal Pavel Ph.D.

Directorul Institutului Privat pentru Studii de Politică Cibernetică

Director of the Private Institute for Cyber Policy Studies

RO

Dr. Tal Pavel este șeful studiilor de securitate cibernetică în sistemele informaționale la Tel Aviv Yaffo Academic College.

Este fondatorul și directorul Institutului Privat pentru Studii de Politică Cibernetică.

Dr. Pavel este lector universitar și cercetător specializat în amenințări cibernetice și politici cibernetice;

A participat ca vorbitor principal la conferințe internaționale și a fost intervievat ca expert cibernetic pentru principalele instituții media.

Deține un doctorat în Studii din Orientul Mijlociu de la Universitatea Bar-Ilan, Israel.

EN

Dr. Tal Pavel is the head of cyber security studies in information systems at Tel Aviv Yaffo Academic College.

He is the founder and director of the Private Institute for Cyber Policy Studies.

Dr. Pavel is a university lecturer and researcher specializing in cyber threats and cyber policies;

He has participated as a keynote speaker at international conferences and has been interviewed as a cyber expert for major media institutions.

Holds a PhD in Middle Eastern Studies from Bar-Ilan University, Israel.