Conf. univ. dr. Titus CORLĂŢEAN

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti, România,

Preşedintele Comisiei pentru Politică Externă a Senatului României, România

RO Conf. univ. dr. Titus CORLĂŢEAN - Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti, România,

Preşedintele Comisiei pentru Politică Externă a Senatului României, România.

Titus Corlăţean este jurist, diplomat și profesor. Deține titlul de doctor în drept, obținut la Universitatea din București. A efectuat un curs de perfecționare în domeniul diplomației și relațiilor internaționale / Institutul Internațional de Administrație Publică Paris, iar în 2005, a absolvit Colegiul Național de Apărare.

Este conferențiar universitar dr. la Facultatea de Securitate și Apărare a Universității Naționale de Apărare „Carol I” din București, unde predă Drept internațional public, Drept internațional umanitar și Drepturile omului.


A fost “visiting scholar” la Universitatea Harvard / Centrul pentru Studierea Religiilor Lumii, cu un proiect științific despre guvernarea seculară europeană și valori europene precum libertatea de conștiință și de religie. Este autorul mai multor cărți și lucrări științifice din domeniul dreptului, drepturilor omului și secesionismului post-sovietic.


Din punct de vedere politic, din 2004 dl. Corlățean a îndeplinit un mandat de deputat și trei mandate consecutive de senator, în prezent fiind președintele Comisiei pentru politică externă din cadrul Senatului României. În 2008 a fost membru al Parlamentului European. De asemenea, actualmente este membru al delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, iar din 2022 ocupă funcția de președinte al Comisiei Adunării Parlamentare a Consiliului Europei pentru alegerea judecătorilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Reprezentant al Comisiei APCE pentru Afaceri Juridice și Drepturile Omului la GRECO. În perioada 2012-2014, Titus Corlățean a fost Ministrul Justiției și apoi Ministrul Afacerilor Externe al României. În perioada 02.2020 – 04.2020, a îndeplinit atribuțiile de Președinte interimar al Senatului României.

EN Associate Professor Titus CORLĂŢEAN, Ph.D - „Carol I” National Defense University, Bucharest, Romania,

President of the Committee for Foreign Policy of the Senate of Romania,

Titus Corlăţean, PhD, is a legal scholar, diplomat, lawmaker and an educator. He holds a BA and a PhD in Law from the University of Bucharest, and has conducted advanced studies in International Relations and Diplomacy at the International Institute for Public Administration in Paris, and at the National Defense College in Bucharest.

Currently, he teaches International Law, International Humanitarian Law and International and European Human Rights as Associate Professor at the Faculty of Security and Defence of the National University of Defence “Carol I” în Bucharest, Romania.


Most recently, Dr. Corlăţean was appointed visiting scholar at Harvard University, where he conducted research on European values and secular governance related to the freedom of conscience and religion. He is the author of several books in the field of International law, Human Rights, and of numerous scientific papers in the fields of International Law, human rights, succession of states and post-Soviet secessionism.


In terms of political activity and public service, Titus Corlăţean is a member of Social Democratic Party, and since 2004, he has served as an MP, first as a deputy in the lower house of the Romanian Parliament, and then as a Senator. In 2008 he was a member of the European Parliament. He is also currently a member of the delegation of the Romanian Parliament to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, and from 2022 he holds the position of Chairperson of the PACE Committee on the Election of Judges to the European Court of Human Rights Parliamentary Assembly as well as the Representative of the PACE Committee on Legal Affairs and Human Rights at the Group of States against Corruption (GRECO). Between 2012 and 2014, Dr. Corlățean served as Romania’s Minister of Justice, and as Romania’s Minister of Foreign Affairs. In February 2020, he was elected interim President of the Senate of Romania.