Profesor dr. William J. LEWINSKI - Universitatea de Stat din Minnesota,

Mankato, SUA


RO Profesor dr. William J. LEWINSKI - Universitatea de Stat din Minnesota, Mankato, SUA

Este un om de știință a cărui activitate s-a concentrat în primul rând pe studiul intensiv al dinamicii umane implicate în întâlniri cu stres ridicat, care pun viața în pericol.

Domeniile de studiu includ parametrii de acțiune/reacție, percepția - inclusiv relația dintre nivelul de calificare, atenția și focalizarea vizuală cu procesarea informațiilor, judecata și eficacitatea acțiunii, precum și atenția și memoria.

Este Director executiv - Force Science Institute, Ltd. • Profesor, Programul de aplicare a legii, Universitatea de Stat din Minnesota, Mankato, MN timp de 28 de ani • Director, Programul de aplicare a legii • Președinte, Departamentul de Științe Politice/Aplicarea Legii (Departamentul Guvernului).

În prezent, profesor emerit la Minnesota State University • Membru al Facultății de absolvenți în vizită și colaborare de la Minnesota State University, Mankato • Profesor distins al anului pentru Colegiul de Științe Sociale și Comportamentale (2003) • Seria anuală de prelegeri Lewinski, începută la Universitatea de Stat din Minnesota în 2013 pentru a onora munca sa în cercetarea aplicată • În timp, la Universitatea de Stat din Minnesota, a dezvoltat Centrul de Cercetare Force Science® (FSRC) în cadrul Colegiului de Științe Sociale și Comportamentale (precursorul Force Science® Institute, Ltd.) Scopul a fost de a examina performanța umană în situațiile de stres acentuat, cum ar fi utilizarea forței de către polițiști în situații de punere a vieții în pericol, domenii pe care le-a cercetat personal, din 1975.

EN Professor William J. LEWINSKI, Ph.D - Minnesota State University, Mankato, USA

Is a scientist whose work has focused primarily on the intensive study of the human dynamics involved in high-stress, life-threatening encounters.

Areas of study include action/reaction parameters, perception - including the relationship between skill level, visual attention and focus with information processing, judgment and action effectiveness, and attention and memory.

He is Executive Director - Force Science Institute, Ltd. • Professor, Law Enforcement Program, Minnesota State University, Mankato, MN for 28 years • Director, Law Enforcement Program • Chair, Department of Political Science/Enforcement Law (Government Department).

Currently Professor Emeritus at Minnesota State • Visiting and Collaborative Graduate Faculty Member at Minnesota State University, Mankato • College of Social and Behavioral Sciences Distinguished Professor of the Year (2003) • Annual Lewinski Lecture Series, started at Minnesota State University in 2013 to honor his work in applied research • While at Minnesota State University, he developed the Force Science® Research Center (FSRC) within the College of Social and Behavioral Sciences (forerunner of the Force Science® Institute, Ltd.) The purpose was to examine human performance in high-stress encounters such as police use-of-force and life-threatening encounters, areas he has personally researched since 1975.