WEBSITE UNDER CONSTRUCTION
Str. Icoanei nr. 110, Ap 11, sector 2, Bucuresti

PROGRAM DE ACTIVITĂŢI PENTRU ANUL 2021

PROGRAM DE ACTIVITĂŢI PENTRU ANUL 2021

CONFORM PLANULUI DE MĂSURI

PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 2020-2023

Nr. crt.OBIECTIVMĂSURIACTIVITĂŢIRĂSPUNDETERMEN
1.OBIECTIV 1 din Strategie: Reorganizarea administrativă, structurală şi funcţională a asociaţiei, pe baza criteriilor de utilitate publică, competenţă, performanţă şi cercetare-inovareIdentificarea unui sediu nou. Efectuarea demersurilor necesare către administraţia publică locală pentru obţinerea acestuia. Amenajarea şi dotarea corespunzătoare scopului înfiinţării asociaţieiEfectuarea demersurilor necesare către administraţia publică locală pentru obţinerea unui sediu.Gl.bg.(r.) prof.univ. dr. POPA GheorgheIunie 2021
Modernizarea şi actualizarea site-ului asociaţieiRealizarea materialelor şi documentelor care trebuie încărcate pe siteGl.bg.(r.) prof.univ. dr. POPA Gheorghe Col.(r.) dr. ing. chim. STOIAN Maria-Georgeta Preşedinţii de secţiiPermanent
Identificarea surselor de finanţare, pentru viitor, în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor– Identificarea  sponsorilor şi încheierea unor contracte de sponsorizare – Achitarea la zi a cotizaţiilor de către membrii ACR – Direcţionarea de către membri, către ACR a 3,5% impozitul anual datoratMembrii Consiliului DirectorPermanent
2.OBIECTIV 2 din Strategie: Participarea asociaţiei  la programele  de prevenire a criminalităţii, stabilite în strategia naţionalăStudierea strategiei de prevenire a criminalităţiiStudierea strategiei de prevenire a criminalităţiiGl.bg.(r.) prof.univ. dr. POPA GheorgheMartie 2021
Realizarea de parteneriate cu agenţii de aplicare a legii pentru organizarea unor campanii de prevenire– Parteneriat cu IGPR, Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii – Parteneriat cu Agenţia Naţională AntidrogGl.bg.(r.) prof.univ. dr. POPA GheorgheMartie 2021
Identificarea fondurilor financiare şi participarea activă la organizarea şi desfăşurarea campaniilor de prevenire– Identificarea  sponsorilor şi încheierea unor contracte de sponsorizareMembrii Consiliului DirectorMartie 2021
3.OBIECTIV 3 din Strategie: Creşterea rolului asociaţieiîn perfecţionarea metodelor şi mijloacelor de pregătire a personalului de specialitate din cadrul unităţilor de învăţământ şi agenţiilor  de aplicare a legii (cadre didactice, studenţi, masteranzi, criminalişti, procurori, judecători etc.), pentruridicarea nivelului de competenţă şi profesionalizareEfectuarea demersurilor necesare, către Ministerul Educaţiei şi Consiliul Naţional al Rectorilor, pentru introducerea disciplinei Criminalistică în Curricula universitară a facultăţilor de drept, ca materie obligatorie pe durata a două sau trei semestre, pentru a acoperi cele trei ramuri: tehnică, tactică şi metodologie– Elaborarea documentului – Prezentarea documentului în cadrul unei şedinţe a Consiliului Naţional al RectorilorGl.bg.(r.) prof.univ. dr. POPA Gheorghe Av. conf.univ. dr. MOISE Adrian-CristianMartie 2021
Solicitarea nevoilor de pregătire din partea agenţiilor de aplicare a legii (poliţie, parchet, instanţe etc.)Adrese către Ministerul Afacerilor Interne ( IGPR şi IGPF), Ministerul Public (Parchete), prin care se va solicita nevoia de pregătire a personaluluiGl.bg.(r.) prof.univ. dr. POPA GheorgheMartie 2021
Stabilirea persoanelor (lectori din ţară si străinătate) care pot fi implicate în realizarea cursurilor de pregătire profesionalăIdentificarea membrilor ACR care pot susţine cursuri de pregătire profesionalăGl.bg.(r.) prof.univ. dr. POPA GheorgheMartie 2021
Stabilirea conţinuturilor şi elaborarea temelor ce vor fi prezentate la cursuriStabilirea conţinuturilor şi elaborarea temelor ce vor fi prezentate la cursuriLectoriiÎn funcţie de solicitări
Autorizarea cursurilor la Autoritatea Naţională pentru Calificări– Stabilirea cursurilor – Elaborarea standardului ocupaţional, dacă nu există – Depunerea dosarului pentru autorizare la Autoritatea Naţională pentru Calificări – Organizarea cursurilorGl.bg.(r.) prof.univ. dr. POPA GheorgheIulie 2021
Stabilirea unei conexiuni reale, bazată pe respect reciproc, între teoreticieni şi practicieni în vederea realizării unui schimb de informaţii continuu, a unor aplicaţii practice şi actualizării suporturilor de cursOrganizarea de workshop-uri pe teme de actualitate, la care să participe membrii ACRPreşedinţii de secţiiIunie 2021 Noiembrie 2021
4.OBIECTIV 4 din Strategie: Dezvoltarea cercetării ştinţifice şi inovării  în scopul stabilirii de metode şi mijloace tehnice noi de investigare criminalistică şi judiciarăStabilirea temelor/ideilor de proiect de cercetareFiecare secţie va prezenta o idee de proiect în cadrul sedinţelor Consiliului DirectorGl.bg.(r.) prof.univ. dr. POPA Gheorghe Ing. BĂLAN ANCA ELENAMartie 2021
Identificarea surselor de finanţare naţională sau europeanăMonitorizarea site-ului în care sunt prezentate programele de finanţareIng. BĂLAN ANCA ELENA Col.(r.) dr. NECULA IONEL Prof.univ. dr. HEGHEŞ NICOLETA-ELENAPermanent
Stabilirea firmelor competente să elaboreze proiectele de finanţare şi depunerea acestora pentru finanţareIdentificarea de firme cu obiect de activitate consultanţă implementare proiecteGl.bg.(r.) prof.univ. dr. POPA GHEORGHE Ing. BĂLAN ANCA ELENAMartie 2021
Organizarea unor manifestări ştiinţifice de înaltă ţinută, la care să fie invitaţi specialişti (teoreticieni şi practicieni) cu recunoaştere naţională, internaţională, în cadrul cărora să se prezinte rezultatele cercetării şi comunicări cu un conţinut didactic, practic-aplicativ, novator– Identificarea de parteneri – Organizarea unei conferinţeMembrii Consiliului DirectorOctombrie 2021
Publicarea în Revista Română de Criminalistică doar a articolelor care au valoare ştiinţifică ridicată, care prezintă elemente de noutate şi originalitate– Elaborarea regulamentului Consiliului Editorial – Stabilirea Comisiilor de evaluare ştiinţifică a articolelor – Acordarea dreptului de publicare de către Comisia stabilită de Consiliul EditorialAv. prof.univ. dr. BUNECI PETREMartie 2021       Permanent
5.OBIECTIV 5 din Strategie: Creşterea calităţii serviciilor de  expertiză criminalistică prin înfiinţarea reţelei naţionale de laboratoare private, deservite de experţi/specialişti a căror competenţă profesională este recunoscută la nivel naţional şi internaţionalEfectuarea demersurilor necesare către Ministerul Justiţiei pentru finalizarea legislaţiei incidente expertizei criminalistice privateRealizarea unei întâlniri cu un reprezentant din conducerea Ministerului Justiţiei şi informarea cu privire la actele normative subsecvente legii 156/2011Gl.bg.(r.) prof.univ. dr. POPA GHEORGHEMartie 2021
6.OBIECTIV 6 din Strategie: Dezvoltarea relaţiilor de colaborare interinstituţională la nivel naţional, european şi internaţional în scopul generalizării bunelor practici şi armonizării metodelor şi mijloacelor de investigare judiciarăRealizarea unor protocoale de colaborare cu universităţile ale căror profesori de criminalistică sunt membri asociaţi la Asociaţia Criminaliştilor din RomâniaIncheierea unor protocoale cu: Universitatea “Titu Maiorescu”, Universitatea Româno-Americană,   Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”,   Universitatea Ecologică din Bucureşti,   Universitatea “Spiru Haret”,     Universitatea Agora din Oradea,   Universitatea “Valahia” din Târgovişte,     Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi     Universitatea Europeană Drăgan din LugojGl.bg.(r.) prof.univ. dr. POPA GHEORGHE Prof.univ. dr. HEGHEŞ NICOLETA-ELENA Av. prof.univ. dr. BUNECI PETRE Av. conf.univ. dr. MOISE Adrian-Cristian Prof.univ. dr. IANCU ELENA-ANA Lector. univ. dr. BULEA EMILIAN ALEXANDRU Lector univ. dr. FRANŢ ANCUŢA-ELENA Prof. univ. dr. CORNEAN DUMITRUAprilie 2021
Identificarea unor instituţii de învăţământ/asociaţii profesionale/agenţii din străinătate, care doresc să realizeze parteneriate, pentru realizarea unor proiecte de cercetare, schimburi de informaţii cu privire la armonizarea legislaţiei în anumite domenii şi generalizarea bunelor practiciÎncheierea unor protocoale de colaborareGl.bg.(r.) prof.univ. dr. POPA GHEORGHE Cms. de poliţie DOGARU GEORGE MUGURELPermanent

PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI CRIMINALIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Gl.bg.(r.) prof.univ. dr. GHEORGHE POPA

SECRETAR GENERAL

                          col.(r.) dr. ing. chim. MARIA-GEORGETA STOIAN