Universitatea de Stat „B.P.Hașdeu” oferă titlul de Doctor Honoris Causa profesorului Gheorghe Popa

Astăzi, 24 mai 2024, a avut loc ceremonia de acordare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa a domnului Gheorghe Popa, profesor universitar la Universitatea Româno-Americană din București, membru fondator, Președinte al „Asociației Criminaliștilor” din România.

Cu ocazia împlinirii celor 25 ani de existență a Universității de Stat „B.P. Hașdeu” , s-a conferit o distincție prestigioasă domnului Gheorghe Popa, și anume titlul de Doctor Honoris Causa, în semn de recunoaștere a contribuției sale fundamentale la dezvoltarea științei criminalistice și la formarea a generațiilor de profesioniști

ai dreptului.

Menționăm că, Gheorghe Popa, a activat 34 de ani în structurile Ministerului Afacerilor Interne, dintre care 15 ani a activat ca specialist, expert criminalist în cadrul serviciilor teritoriale și Institutul de Criminalistică ale Poliției Române. Inventator și inovator (șapte invenții și inovații), în domeniile criminalistică și medicină, unele prezentate/publicate și în străinătate (SUA, Franța, Spania, Italia), cu ocazia unor manifestări științifice internaționale. Autor sau co-autor ori coordonator a 14 cărți, volume de lucrări științifice. Autor a peste 80 de studii, articole, comunicări științifice prezentate în cadrul unor congrese / conferințe criminalistice, naționale /

internaționale și publicate în reviste cu recunoaștere internațională.