WEBSITE UNDER CONSTRUCTION
Str. Icoanei nr. 110, Ap 11, sector 2, Bucuresti

VI Conferinţă Internaţională de Criminalistică cu tema: „Metode şi tehnici criminalistice folosite în investigarea criminalistică a infracţiunilor de corupţie”.

ASOCIAŢIA CRIMINALIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Recunoscută de Guvernul Romaniei ca fiind de utilitate publică,
prin Hotărârea nr.1240/2005

Strada Icoanei, nr.110,etaj 3,ap.11,sector 2-Bucureşti
CUI: 14523220
CONT ASOCIATIE : RO96 RNCB 0080 0056 4199 0001
B.C.R. – Sucursala Sala Palatului – Bucureşti
Tel.- fax 021. 210.33.44 ; 0740.060.696

Nr.823/3 august 2016

Vă informăm prin prezenta că în zilele de 20 şi 21 octombrie 2016, va avea loc cea de-a şasea Conferinţă Internaţională de Criminalistică cu tema: „Metode şi tehnici criminalistice folosite în investigarea criminalistică a infracţiunilor de corupţie”.

Manifestarea va fi organizată de Asociaţia Criminaliştilor din România împreună cu Parchetul de pe Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Institutul Naţional de Criminalistică din I.G.P.R., Institutul Naţional al Magistraturii, Universitatea „Titu Maiorescu”şi Universitatea „Româno-Americană”.
La această manifestare vor fi invitate personalităţi şi specialişti din ţară şi din străinătate. Persoanele care vor prezenta comunicări, vor trimite conţinutul acestora până la sfârşitul lunii august a.c. pentru a putea fi tipărite într-un volum şi difuzate participanţilor la deschiderea lucrărilor conferinţei.
Cei care vor să participe la manifestare sunt rugaţi să anunţe din timp la adresa A.C.R. din str. Icoanei nr.110, etaj III, ap.11, sector 1, Bucureşti, tel. 021.210.33.44 sau pe e-mail: acr.criminalistilor@gmail.com.
Locaţiunea unde va avea loc manifestarea şi alte date de amănunt le vom comunica din timp participanţilor.

Secretar general administrator al Asociatiei Criminalistilor din Romania

Col.(r.) prof. VASILE LĂPĂDUŞI

Anunţ Conferinţă

 

 


Stimaţi colegi,

membri ai Asociaţiei Criminaliştilor din România,

 

Vă informăm că în data de 22 martie 2023, orele 12,00, va avea loc şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei Criminaliştilor din România, la sediul Universităţii Româno-Americane, din B-dul Expoziţiei, nr. 1B, şi în sistem on-line pe platforma Zoom.

Link-ul de conectare va fi trimis în timp util.

 Conform art. 18 din Statutul Asociaţiei Criminaliştilor din România, v-am transmis pe e-mail Agenda de lucru şi materialele care vor fi supuse dezbaterii în şedinţă, după cum urmează:

 - Raportul privind activităţile desfăşurate de Asociaţia Criminaliştilor din România în anul 2022, cu cele 3 anexe (care va fi actualizat cu ultimele date privind plata cotizaţiilor şi lista membrilor ACR, înainte de şedinţa Adunării Generale)

- Raportul Trezorierului privind situaţia logistică şi financiară a Asociaţiei Criminaliştilor din România în anul 2022

- Programul de activităţi pentru anul 2023 conform Planului de măsuri pentru implementarea Strategiei 2020-2023

- Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023

 Este foarte importantă participarea dvs. la această şedinţă, astfel încât să asigurăm cvorumul necesar pentru aprobarea materialelor.


Cu deosebită stimă,

 

Preşedintele Asociaţiei Criminaliştilor

din România

Gl.bg.(r.) prof.univ. dr. GHEORGHE POPA

+40.725.579.334