FREE ONLINE PARTICIPATION

International Conference on Forensics. Conference theme: "Cyber Forensics: Theories and Practices"


June 28, 2022

PARTICIPARE ONLINE – GRATUITA

Conferinţa Internațională de Criminalistică cu tema "Criminalistica Cibernetică: Teorii și practici"


28 iunie 2022

June 28, 2022

Please use Microsoft Teams to join this meeting.

Click the link below to join.

28 iunie 2022

Folositi aplicatia Microsoft Teams pentru a va conecta.

Click pe butonul de mai jos pentru conectare.

Keynote speakers

Gheorghe Popa Ph.D.

Tal Pavel Ph.D.

Jorge Rosal Cosano

Ionuț Stoica

Nikola Protrka Ph.D.

Iustin Priescu Ph.D.

Fabio Bruno

Alexandru Tabușcă Ph.D.

Dragi colegi,

Vă informăm că în data de 28 iunie 2022, Asociaţia Criminaliştilor din România, în parteneriat cu Institutul pentru Studii de Politică Cibernetică din Israel, Universitatea Româno-Americană din Bucureşti, Universitatea “Titu Maiorescu” Bucureşti şi Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, va organiza CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE CRIMINALISTICĂ având ca temă: „CRIMINALISTICA CIBERNETICĂ: TEORII ŞI PRACTICI”, cu următoarele paneluri:


1. Panel A: Criminalitatea cibernetică – amenințări;

2. Panel B: Criminalistica cibernetică – Legi și reglementări;

3. Panel C: Criminalistica cibernetică: instrumente și tehnici;

4. Panel D: Educație și studii de criminalistică cibernetică.

La conferinţă vor participa specialişti din cadrul Institutului pentru Studii de Politică Cibernetică din Israel, CEPOL, EUROPOL, INTERPOL, Colegiului de Poliţie din Zagreb, Croaţia, Institutului Naţional de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, Serviciilor Criminalistice teritoriale, Centrului Național de Expertize Judiciare pe lângă Ministerul Justiției аl Republicii Moldova, procurori, judecători, avocaţi, cadre didactice universitare, doctoranzi, masteranzi şi studenţi din România, Republica Moldova şi din alte ţări.


Conferinţa va avea loc în sistem on-line, începând cu ora 0900, iar accesul este liber. Limbile de lucru ale conferinței sunt română şi engleză.


Articolele prezentate în cadrul conferinţei vor fi publicate în Revista Română de Criminalistică (ISSN 1454-3117) şi Romanian Journal of Forensic Science (ISSN 2069-2617), care este indexată în trei baze de date internaţionale: EBSCO host Research Databases, ProQuest și WorldCat.

Articolele în limba română şi engleză, care vor fi redactate cu respectarea cerinţelor prezentate în template, vor fi transmise, până la data de 20.06.2022, în format electronic (extensie doc sau docx) la adresa de e-mail: acr.criminalistilor@gmail.com.

 

Vă transmitem mai jos programul conferinţei.

Cu deosebită consideraţie şi respect,

PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI CRIMINALIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Gl.bg.(r).prof.univ.dr. POPA GHEORGHE


Descarcati anuntul pentru detalii complete

Dear colleagues,

We inform you that on June 28, 2022, the Romanian Forensic Scientists Association (RFSA), in partnership with the Institute for Cyber Policy Studies in Israel, the Romanian-American University of Bucharest, „Titu Maiorescu” University of Bucharest and National Press Agency AGERPRES, will organize the INTERNATIONAL CONFERENCE ON FORENSICS with the theme: “CYBER FORENSICS: THEORIES AND PRACTICES”, with the following panels:


1. Panel A: Cyber Crimes – threats;

2. Panel B: Cyber Forensics – Laws and Regulations;

3. Panel C: Cyber Forensics: Tools and Techniques;

4. Panel D: Cyber Forensics Education and Studies.


The Conference will be attended by specialists from the Institute for Cyber Policy Studies in Israel, CEPOL, EUROPOL, INTERPOL, the Zagreb Police College, Croatia, the National Forensic Science Institute within the General Inspectorate of the Romanian Police, Territorial Forensic Services, the National Center for Judicial Expertise at the Ministry of Justice of the Republic of Moldova, prosecutors, judges, lawyers, university teachers, PhD students, master students and students from Romania, the Republic of Moldova and other countries.


The Conference will take place online, starting at 0900, and access is free. The working languages of the conference are Romanian and English.


The articles presented at the conference will be published in the Revista Română de Criminalistică (ISSN 1454-3117) and the Romanian Journal of Forensic Science (ISSN 2069-2617), which is indexed in three international databases: EBSCO Host Research Databases, ProQuest and WorldCat databases.

The articles in Romanian and English, which will be written in compliance with the requirements presented in the template, will be sent, by 20.06.2022, in electronic format (doc or docx extension) to the e-mail address: acr.criminalistilor@gmail.com.

We are sending you the Conference Program.

With special consideration and respect,

PRESIDENT OF ROMANIAN FORENSIC SCIENTISTS ASSOCIATION

BGen (retd) Professor GHEORGHE POPA, Ph.D.


Download the anouncement for complete details.

Parteneri – Partners

Sponsori – Our sponsors

Programul conferintei – Conference programme

Formular participare

Join now

Puteti participa si in calitate de invitati fara a transmite documentatia.

You can join as a guest without submiting any documents.