FREE ONLINE PARTICIPATION

The 9th International conference on forensic sciences. Conference theme: “Human Factor and Social Responsibilty of forensic sciences”


23-24 November 2021

PARTICIPARE ONLINE – GRATUITA

Conferinţa Internațională de Ştiinţe Criminalistice cu tema „Factorul uman şi responsabilitatea socială a ştiinţelor criminalistice”, ediţia a IX-a


23-24 noiembrie 2021

Day one – November 23 – 09:30

Use Zoom.us to connect to this event. Click the button below to join.

Day two – November 24 – 09:30

Use Zoom.us to connect to this event. Click the button below to join.

Ziua 1 – 23 noiembrie – 09:30

Folositi aplicatia Zoom.us pentru a va conecta. Click pe butonul de mai jos pentru conectare.

Ziua 2 – 24 noiembrie – 09:30

Folositi aplicatia Zoom.us pentru a va conecta. Click pe butonul de mai jos pentru conectare.

Dragi colegi,

Vă anunţăm că din cauza numărului redus de participanţi înscrişi, Conferinţa Internațională de Ştiinţe Criminalistice cu tema „Factorul uman şi responsabilitatea socială a ştiinţelor criminalistice”, ediţia a IX-a, programată pentru perioada 27-28 octombrie 2021, se amână pentru perioada 23-24 noiembrie 2021. Conferinţa va avea loc în sistem on-line, iar participarea este gratuită. Participanţilor înscrişi până la această dată li se vor restitui sumele de bani reprezentând taxele de participare. Accesul la lucrările conferinței este condiționat de transmiterea formularului de înscriere la adresa de e-mail: acr.criminalistilor@gmail.com. Limbile de lucru ale conferinței sunt română şi engleză. Persoanele care doresc să participe cu comunicări ştiinţifice vor trimite articolele în limba română şi engleză până la data de 15 noiembrie 2021. Articolele vor fi redactate cu respectarea cerinţelor prezentate în template şi se vor transmite în format electronic (extensie doc sau docx) la adresa de e-mail: acr.criminalistilor@gmail.com. Toate articolele acceptate vor fi publicate în Revista Română de Criminalistică (ISSN 1454-3117) şi Romanian Journal of Forensic Science (ISSN 2069-2617), care este indexată în bazele de date EBSCO host Research Databases, ProQuest și WorldCat şi este disponibilă pe site-ul journals.indexcopernicus.com

Cu deosebită consideraţie şi respect,

PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI CRIMINALIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Gl.bg.(r).prof.univ.dr. POPA GHEORGHE

Dear colleagues,

We would like to inform you that due to the small number of registered participants, the International Conference of Forensic Sciences on “Human Factor and Social Responsibility of Forensic Sciences“, the ninth edition, scheduled for October 27-28, 2021, is postponed for November 23-24, 2021. The conference will take place on-line and participation is free. Participants registered up to this date will be refunded the amounts of money representing participation fees. The access to the conference proceedings is conditioned by the submission of the registration form to the following e-mail address: acr.criminalistilor@gmail.com. The conference presentation can be in English or Romanian language. People who want to participate with scientific communications will send the articles in Romanian and English by November 15, 2021. The articles will be written in compliance with the requirements presented in the template and will be sent in electronic format (.doc or .docx extension) to the following e-mail address: acr.criminalistilor@gmail.com. All the accepted articles will be published in the Revista Română de Criminalistică (ISSN 1454-3117) and the Romanian Journal of Forensic Science (ISSN 2069-2617), which is indexed in the EBSCO Host Research Databases, ProQuest and WorldCat databases and is available on the website: journals.indexcopernicus.com

With special consideration and respect,

PRESIDENT OF ROMANIAN FORENSIC SCIENTISTS ASSOCIATION

BGen (retd) Professor GHEORGHE POPA, Ph.D.

Parteneri – Partners

Keynote speakers

Gheorghe Popa Ph.D.

Claude Roux Ph.D.

William J. Lewinski Ph.D.

Geoffrey Desmoulin Ph.D.

Eugene Liscio P.Eng

Francois-Xavier Laurent Ph.D.

Julian Mendel Ph.D.

Bruce Goldfarb

Michael Fulton

Christian Schaefers

Tal Pavel Ph.D.

Vitalie Rusu Ph.D.

Programul conferintei – Conference programme

Sponsori – Our sponsors

Formular participare

Join now

Puteti participa si in calitate de invitati fara a transmite documentatia.

You can join as a guest without submiting any documents.