FREE ONLINE PARTICIPATION

International Conference on forensic sciences. Conference theme: “Forensic sciences in the service of judicial truth”


10 th Edition, October 21-22, 2022

PARTICIPARE ONLINE – GRATUITA

Conferinţa Internațională de științe criminalistice cu tema “Științele criminalistice în slujba adevărului judiciar”


Editia a X-a, 21-22 octombrie 2022

October 21, 2022

Please use Zoom to join this meeting.

Click the link below to join.

21 octombrie 2022

Folositi aplicatia Zoom pentru a va conecta.

Click pe butonul de mai jos pentru conectare.

October 22, 2022

Please use Zoom to join this meeting.

Click the link below to join.

22 octombrie 2022

Folositi aplicatia Zoom pentru a va conecta.

Click pe butonul de mai jos pentru conectare.

Parteneri – Partners

Sponsori – Our sponsors

RO-MEGA TRADE SRL

ROSENTHAL MOREL

Keynote speakers

Gheorghe Popa Ph.D.

William J. Lewinski Ph.D.

Christian Schaefers

Geoffrey Desmoulin Ph.D.

Tal Pavel Ph.D.

Bruce Goldfarb

Fabio Bruno

Prof. Dr. Christophe Champod

Jean-Philippe Noat

Prof. dr. Constantin Duvac

George Dobrea

Dragi colegi,

Asociaţia Criminaliştilor din România va organiza, în perioada 20-22 octombrie 2022, în sistem mixt (fizic şi on line), CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE ŞTIINŢE CRIMINALISTICE cu tema „ŞTIINŢELE CRIMINALISTICE ÎN SLUJBA ADEVĂRULUI JUDICIAR”, ediţia a X-a, cu următoarele paneluri:

1. Panel A: Investigarea criminalistică a locului faptei.

2. Panel B: Metode şi tehnologii actuale de identificare criminalistică.

3. Panel C: Expertiza criminalistică.

4. Panel D: Interferenţa criminalisticii cu alte ştiinţe pentru aflarea adevărului judiciar.

Parteneri:

 • Institutul Naţional de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române
 • Universitatea Româno-Americană Bucureşti
 • Universitatea „Titu Maiorescu” Bucureşti
 • Universitatea „Valahia” din Târgovişte

 

Conferința este dedicată arealului criminalisticii, științelor de investigație, științelor polițienești, dreptului și disciplinelor înrudite.

La conferinţă vor participa experţi şi specialişti din Elveţia, Canada, SUA, Israel, Germania, Singapore, din cadrul INTERPOL, Şcolii de Ştiinţe Penale, din cadrul Facultăţii de Drept, Ştiinţe Penale şi Administraţie Publică – Universitatea Laussane, Institutului pentru Studii de Politică Cibernetică din Israel, Institutului Naţional de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, Serviciilor Criminalistice teritoriale, Institutului Naţional de Expertize Criminalistice din cadrul Ministerului Justiţiei din România, Centrului Național de Expertize Judiciare pe lângă Ministerul Justiției аl Republicii Moldova, procurori, judecători, avocaţi, cadre didactice universitare, doctoranzi, masteranzi şi studenţi din cadrul multor facultăţi şi universităţi din România şi Republica Moldova.

Limbile de lucru ale conferinței sunt română şi engleză.

Accesul la lucrările conferinţei este liber.


Articolele prezentate în cadrul conferinţei vor fi publicate în Revista Română de Criminalistică (ISSN 1454-3117) şi Romanian Journal of Forensic Science (ISSN 2069-2617), care este indexată în trei baze de date internaţionale: EBSCO host Research Databases, ProQuest și WorldCat.

Articolele în limba română şi engleză, care vor fi redactate cu respectarea cerinţelor prezentate în template, vor fi transmise, până la data de 10.10.2022, în format electronic (extensie doc sau docx) la adresa de e-mail: acr.criminalistilor@gmail.com


Loc de desfăşurare a conferinţei:

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI, CCIR Business Center, Bucureşti, sector 3, Bd. Octavian Goga, nr. 2, în sistem mixt (fizic şi on-line)  

 

Program propus

 

21 octombrie 2022

 • 09:00 – 09:30 – Primirea / înregistrarea participanţilor / Accesul on-line la conferinţă
 • 09:30 – 10:00 – Deschiderea lucrărilor conferinţei; Discursuri de salut 
 • 10:00 – 13:00 – Sesiune de prezentare a lucrărilor
 • 13:00 – 13:30 – Pauză de cafea
 • 13:30 – 16:30 – Sesiune de prezentare a lucrărilor
 • 16:30 – 17:00 – Discuţii şi închiderea lucrărilor
 • 17:00 – 18:00 – Deplasare la locaţia unde se va desfăşura momentul festiv aniversar
 • 18:00 – 19:00 – Moment festiv aniversar; Decernare de diplome şi medalii
 • 19:00 – 23:00 – Cină festivă

 

22 octombrie 2022

 • 09:00 – 09:15 – Deschiderea lucrărilor conferinţei
 • 09:15 – 13:00 – Sesiune de prezentare a lucrărilor
 • 13:00 – 13:30 – Pauză de cafea
 • 13:30 – 16:00 – Sesiune de prezentare a lucrărilor
 • 16:00 – 16:15 – Discuţii şi închiderea lucrărilor conferinţei

Propunere Cazare

RIN CENTRAL HOTEL

Str. Traian, nr. 55 A, sector 3, București, Telefon: +40.213083153

Cu deosebită consideraţie şi respect,

PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI CRIMINALIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Gl.bg.(r).prof.univ.dr. POPA GHEORGHE


Descarcati anuntul pentru detalii complete

Dear colleagues,

Romanian Forensic Scientists Association (RFSA) will organize, between October 20-22, 2022, in a mixed system (physical and online), the INTERNATIONAL FORENSIC SCIENCES CONFERENCE with the theme “CRIMINAL SCIENCES IN THE SERVICE OF JUDICIAL TRUTH”, the 10th edition, with the following panels:

1. Panel A: Forensic investigation of the crime scene;

2. Panel B: Current forensic identification methods and technologies;

3. Panel C: Forensic expertise;

4. Panel D: The interference of forensics with other sciences to find out the judicial truth.

Partners:

 • National Forensic Science Institute within the General Inspectorate of the Romanian Police
 • Romanian-American University of Bucharest
 • „Titu Maiorescu” University of Bucharest
 • „Valahia” University in Târgovişte


The conference is dedicated to all areas of Forensic Science, investigative sciences, police sciences, law and related disciplines.

The conference will be attended by experts and specialists from Switzerland, Canada, the USA, Israel, Germany, Singapore, from the INTERPOL, the School of Criminal Sciences from the Faculty of Law, Criminal Sciences and Public Administration – University of Lausanne, the Institute for Cyber Policy Studies in Israel, the National Forensic Science Institute within the General Inspectorate of the Romanian Police, the Territorial Forensic Services, the National Institute of Forensic Expertise within Ministry of Justice of the Romania, the National Center for Judicial Expertise at the Ministry of Justice of the Republic of Moldova, prosecutors, judges, lawyers, university teachers, Ph.D. students, master students and students from many faculties and universities in Romania and the Republic of Moldova.

The working languages of the conference are Romanian and English.

Access to the conference proceedings is free.


The articles presented at the conference will be published in the Revista Română de Criminalistică (ISSN 1454-3117) and the Romanian Journal of Forensic Science (ISSN 2069-2617), which is indexed in three international databases: EBSCO Host Research Databases, ProQuest and WorldCat databases.

The articles in Romanian and English, which will be written in compliance with the requirements presented in the template, will be sent, by 10.10.2022, in electronic format (doc or docx extension) to the e-mail address: acr.criminalistilor@gmail.com

Venue of the conference:

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF ROMANIA, CCIR Business Center, Bucharest, sector 3, Bd. Octavian Goga, no. 2, in a mixed system (physical and on-line)

 

Proposed program

 

October 21, 2022

 • 09:00 – 09:30 – Reception / registration of the participants / Online access to the conference
 •  09:30 – 10:00 – Opening of the conference proceedings; Greetings/Welcome speeches
 • 10:00 – 13:00 – Articles presentation session
 • 13:00 – 13:30 – Coffee break
 • 13:30 – 16:30 – Articles presentation session
 • 16:30 – 17:00 – Discussions and closing of the conference proceedings
 • 17:00 – 18:00 – Transfer to the location where the anniversary celebration will take place
 • 18:00 – 19:00 – Anniversary festive moment; Awarding of diplomas and medals
 • 19:00 – 23:00 – Festive dinner

 

October 22, 2022

 • 09:00 – 09:15 – Opening of the conference proceedings
 • 09:15 – 13:00 – Articles presentation session
 • 13:00 – 13:30 – Coffee break
 • 13:30 – 16:00 – Articles presentation session
 • 16:00 – 16:15 – Discussions and closing of the conference proceedings


Accommodation proposal

RIN CENTRAL HOTEL

Traian Street, no. 55 A, sector 3, Bucharest, Phone: +40.213083153

Sincerely,

PRESIDENT OF ROMANIAN FORENSIC SCIENTISTS ASSOCIATION

BGen (retd) Professor GHEORGHE POPA, Ph.D.


Download the anouncement for complete details.

Formular inscriere – Registration form

Formular participare

Join now